baz pełnotekstowych

Baz bibliograficznych (abstraktowych)

Baza zawierająca opisy leków

Bazy danych produkowane przez EBSCO Publishing są udostępniane od roku 2010 w ramach krajowej licencji akademickiej. Licencja obejmuje pakiet podstawowy 15 baz, w tym 7 baz pełnotekstowych zawierających czasopisma naukowe różnych wydawców, książki, gazety i inne publikacje:

 1. Academic Search Ultimate,
 2. Business Source Ultimate,
 3. Regional Business News,
 4. Health Source: Nursing/Academic Edition,
 5. Health Source: Consumer Edition,
 6. Master File Premier,
 7. Newspaper Source

7 baz bibliograficznych (abstraktowych) oraz bazę zawierającą opisy leków:

 1. Agricola,
 2. ERIC,
 3. GreenFILE,
 4. Library Information Science & Technology Abstracts (LISTA),
 5. MEDLINE,
 6. European Views of the Americas,
 7. Teacher Reference Center
 8. Baza zawierająca opisy leków: AHFS Consumer Medication Information.

Przewodnik. Wprowadzenie do hosta Ebsco

Studenci i pracownicy PWSZ w Raciborzu mogą korzystać z baz na terenie biblioteki i Uczelni poprzez uniwersalny dostęp do komputerów lub za pośrednictwem bezpłatnego HotSpot’a (Wi-Fi). Korzystanie z baz jest bezpłatne.

Biblioteka PWSZ w Raciborzu oferuje zdalny dostęp VPN do licencjonowanych elektronicznych zasobów informacyjnych spoza sieci PWSZ w Raciborzu. Technologia VPN pozwala na korzystanie z baz danych do których biblioteka posiada dostęp poza Uczelnią. Prawo dostępu do licencjonowanych zasobów elektronicznych Biblioteki mają wyłącznie użytkownicy: pracownicy, studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu oraz  uczestnicy międzynarodowych programów wymian studiujący w naszej Uczelni.

Wszelkie informacje dotyczące usługi można uzyskać na stronie internetowej https://biblioteka.akademiarac.edu.pl/zdalny-dostep-do-e-zasobow-spoza-sieci-pwsz-w-raciborzu/ lub bezpośrednio w Ośrodku Informacji Naukowej Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu.