Regulamin Organizacyjny Biblioteki Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu oraz załączniki

Obraz przedstawia ikonę pliku Adobe PDF. Pod dołem napis pobierz plik PDF.

Regulamin Organizacyjny Biblioteki Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu (Załącznik nr 5 do Regulaminu organizacyjnego Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu)

Obraz przedstawia ikonę pliku Adobe PDF. Pod dołem napis pobierz plik PDF.

Załącznik nr 1 do Regulaminu organizacyjnego Biblioteki Akademii nauk Stosowanych w Raciborzu – Schemat organizacyjny Biblioteki Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu 

Obraz przedstawia ikonę pliku Adobe PDF. Pod dołem napis pobierz plik PDF.

Załącznik nr 2 do Regulaminu organizacyjnego Biblioteki Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu – Regulamin Rady Bibliotecznej Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu  

Obraz przedstawia ikonę pliku Adobe PDF. Pod dołem napis pobierz plik PDF.

Załącznik nr 3 do Regulaminu organizacyjnego Biblioteki Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu – Regulamin korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Akademii nauk Stosowanych w Raciborzu 

Cennik usług wykonywanych przez Bibliotekę Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu 

Obraz przedstawia ikonę pliku Adobe PDF. Pod dołem napis pobierz plik PDF.

Zarządzenie nr 81/2022 Rektora Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie wprowadzenia cennika usług wykonywanych przez Bibliotekę Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu

Obraz przedstawia ikonę pliku Adobe PDF. Pod dołem napis pobierz plik PDF.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 81/2022 Rektora ANS w Raciborzu z dnia 30 listopada 2022 roku – Cennik usług wykonywanych przez Bibliotekę Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu