Prawo korzystania z wypożyczania międzybibliotecznego mają studenci oraz pracownicy ANS w Raciborzu.

Studenci składają druk zamówienia podpisany przez wykładowcę.

Udostępnianie wypożyczonych książek odbywa się zgodnie z zaleceniem wypożyczalni międzybibliotecznej danej biblioteki (na miejscu w czytelni),  z wyjątkiem sprowadzonych skanów lub odbitek kserograficznych, które otrzymują czytelnicy na własność po opłaceniu faktury.

Warunkiem przyjęcia zamówienia jest brak poszukiwanego dzieła w raciborskich bibliotekach.

Przy złożeniu zamówienia czytelnika obowiązuje podanie dokładnych danych bibliograficznych poszukiwanego dzieła.

Wypożyczanie międzybiblioteczne jest bezpłatne. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy biblioteka wypożyczająca wystawi fakturę za wykonane usługi.

Jeśli szukasz książki, która nie jest dostępna w Bibliotece Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu  oraz innych bibliotekach w Raciborzu, zapraszamy do skorzystania z usługi Wypożyczalni Międzybibliotecznej.

Jesteś studentem ANS w Raciborzu:

  • przyjdź do Ośrodka Informacji Naukowej w Bibliotece ANS w Raciborzu,
  • pobierz formularz zamówienia,
     
Obraz przedstawia ikonę pliku Adobe PDF. Pod dołem napis pobierz plik PDF.
  • wypisz dokładne dane poszukiwanej pozycji (autor, tytuł, wydawnictwo, datę wydania),
  • koniecznie sprawdź czy poszukiwane książki nie znajdują się w innych bibliotekach w Raciborzu.

Wszystkie zbiory biblioteki można przeszukiwać on – line pod następującymi adresami:

katalog on-line

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Raciborzu

Studenci mogą korzystać z zamówionych książek tylko w Czytelni Ogólnej. 

Udostępnianie wypożyczonych książek odbywa się zgodnie z zaleceniem wypożyczalni międzybibliotecznej danej biblioteki (na miejscu w Czytelni), z wyjątkiem sprowadzonych odbitek kserograficznych, które otrzymują czytelnicy na własność po opłaceniu faktury.

Więcej informacji udziela:

mgr Stanisława Furman
tel. 32 415-50-20 wew. 123
email:  stanislawa.furman@akademiarac.edu.pl