Biblioteka Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu przystąpiła do systemu Academica – Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych.

Jest to serwis udostępniający bezpłatnie ponad milion publikacji w wersji elektronicznej. Cyfrowe zasoby systemu Academica, tworzone przez Bibliotekę Narodową w Warszawie, będąpowiększane systematycznie o kolejne dokumenty.

Academica rejestruje, m.in. książki dawne i współczesne, gazety i czasopisma, zeszyty naukowe uczelni wyższych, recenzje, artykuły, pocztówki, fotografie, rękopisy, mapy i atlasy. Wśród dokumentów odnaleźć można najnowsze wydania podręczników akademickich, monografii i skryptów, numery fachowych czasopism specjalistycznych, a także teksty źródłowe, literaturę piękną oraz zbiory specjalne. Tematyka zgromadzonych w bazie wydawnictw jest bardzo różnorodna. Użytkownicy mogą skorzystać z publikacji poświęconych historii, zarządzaniu, psychologii, naukom technicznym, ekonomii, prawu, medycynie, literaturze i wielu innym dziedzinom.

Głównym celem systemu Academica jest zastąpienie tradycyjnej formy wypożyczeń międzybibliotecznych wypożyczalnią publikacji w postaci cyfrowej. Zasoby Biblioteki Narodowej w formie elektronicznej będą dostępne w bibliotekach naukowych i publicznych w całej Polsce.

Dostęp do systemu Academica (publikacje chronione prawem autorskim) jest możliwy wyłącznie na wydzielonym terminalu w Ośrodku Informacji Naukowej Biblioteki ANS w Raciborzu. Na terminalu użytkownik nie ma dostępu do usług internetowych.

Z systemu Academica mogą korzystać wyłącznie użytkownicy zarejestrowani w tym systemie.

Bezpłatnej rejestracji użytkowników dokonują bibliotekarze w Ośrodku Informacji Naukowej Biblioteki ANS w Raciborzu.

Warunkiem Rejestracji jest posiadanie konta bibliotecznego w Bibliotece. Czytelnicy Biblioteki ANS w Raciborzu chcąc korzystać z systemu Academica są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem użytkownika Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica i wypełnienia formularza – Oświadczenie użytkownika.

Po złożeniu oświadczenia i zarejestrowaniu użytkownika w systemie, czytelnik otrzymuje indywidualne dane dostępowe do systemu (użytkownik jest zobowiązany do zmiany hasła na własne).

 

Regulamin Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica

 

Regulamin użytkownika Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica i Oświadczenie użytkownika

Publikacje chronione prawem autorskim mogą być wcześniej rezerwowane przez użytkownika. Dostęp do nich jest możliwy tylko z terminala w Ośrodku Informacji Naukowej Biblioteki ANS w Raciborzu.

Publikacje w serwisie mogą być czytane tylko przez jednego użytkownika, istnieje możliwość rezerwacji wybranej publikacji na określony dzień i godzinę. Użytkownik może sprawdzić dostępność publikacji, czyli terminy, w których publikacja nie jest zarezerwowana.

Rezerwacji publikacji może dokonywać użytkownik lub bibliotekarz poprzez formularz rezerwacyjny na wybrane terminy, na najbliższe 14 dni. Rezerwować można maksymalnie 10 publikacji na 3 dowolnie wybrane dni, w godzinach pracy Biblioteki ANS w Raciborzu. Jednocześnie można korzystać z 5 publikacji.

Publikacje nie chronione prawem autorskim lub licencjonowane są dostępne dla każdego użytkownika Internetu bez ograniczeń. Przeglądanie katalogu publikacji dostępnych w systemie Academica, wyświetlanie opisów bibliograficznych dokumentów, sprawdzanie dostępności materiałów oraz czytanie tekstów publikacji, które nie podlegają już ochronie prawnej, dostępne jest na dowolnym komputerze podłączonym do Internetu, bez konieczności rejestracji, pod adresem academica.edu.pl

Obejrzyj poniższe materiały, aby dowiedzieć się jak korzystać ze zbiorów i jak wyszukiwać informacje:

  • Użytkownik może przeszukiwać publikacje wpisując tytuł, nazwisko autora lub hasło wyszukiwawcze, aby sprawdzić dostępność poszukiwanej publikacji w serwisie.
  • Katalog zawiera bardziej rozbudowane możliwości wyszukiwawcze, w tym możliwość wyszukiwania pełnotekstowego.
  • Istnieje możliwość zawężenia wyników wyszukiwania np. ograniczając wyszukiwanie tylko do tych publikacji, które są w dostępie publicznym (taki dokument oznaczany jest zieloną kropką). Do takich dokumentów użytkownik ma dostęp od razu, bez potrzeby rezerwacji i z każdego komputera (użytkownik nie musi korzystać z terminala w bibliotece i nie musi być zalogowany).
 

Poradnik – Jak korzystać z systemu Academica