Zapraszamy wszystkich studentów i pracowników Uczelni na szkolenia w wyszukiwaniu informacji. Szkolenie przeznaczone jest dla studentów i pracowników, którzy chcą dowiedzieć się, jak z pomocą biblioteki i Internetu, szybko i efektywnie docierać do najlepszych informacji opracowanych przez specjalistów i ekspertów.

 • Zgłoście się do nas, jeśli nie wiecie gdzie znaleźć potrzebne informacje i materiały do pisania pracy licencjackiej.
 • Pomożemy Wam w dotarciu do potrzebnych informacji.
 • Pokażemy jak szukać efektywniej.

Co oferujemy w Bibliotece?

 • informacja na temat zbiorów biblioteki,
 • pomoc w poszukiwaniu zbiorów w katalogu on-line,
 • instruktaż obsługi baz danych EBSCO, WIRTUALNA BIBLIOTEKA NAUKI, LEGALIS, ACADEMICA,
 • szkolenie w wyszukiwaniu w katalogach bibliotecznych, wyspecjalizowanych bibliografiach oraz bazach danych,
 • prezentacja możliwości wyszukiwania materiałów w bazach pełnotekstowych, czasopismach on-line, w zbiorach e-booków oraz repozytoriach,
 • wskazanie metod tworzenia bibliografii i przypisów,
 • pomoc w wyszukiwaniu zbiorów do zamówienia przez Wypożyczalnię Międzybiblioteczną.
Otwórz plakat

Ośrodek Informacji Naukowej organizuje szkolenia w wyszukiwaniu informacji dla grup studentów (w tym grup seminaryjnych). Istnieje możliwość przygotowania szkoleń na zamówienie. Zajęcia te odbywają się w OIN. Proponowana tematyka zagadnień:

 • zbiory Biblioteki ANS w Raciborzu i wyszukiwanie w katalogu on-line Prolib
 • bazy danych Wirtualna Biblioteka Nauki, EBSCO, Legalis i Academica
 • bazy danych on-line, multikatalogi, bazy bibliograficzne i pełnotekstowe, platformy cyfrowe, dziedzinowe bazy danych, biblioteki wirtualne i repozytoria

Więcej informacji udziela Ośrodek Informacji Naukowej.

Przysposobienie biblioteczne jest formą zajęć obowiązkowych dla studentów I roku Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu. Jego celem jest zapoznanie studentów z funkcjonowaniem Biblioteki ANS w Raciborzu oraz przygotowanie ich do aktywnego korzystania z jej zbiorów. Przysposobienie  biblioteczne dla studentów I roku uprawnionych do korzystania z zasobów biblioteki odbywa się na platformie e-learningowej MOODLE pod adresem: https://enauka.pwsz.raciborz.edu.pl/login/index.php

Zakres szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 • podstawowe zasady korzystania ze zbiorów biblioteki i jej usług (regulaminy, opłaty, korzystanie z komputerów i Internetu),
 • tematyka zbiorów biblioteki, ich rozmieszczenie (czytelnia, wypożyczalnia i Ośrodek Informacji Naukowej) oraz godziny otwarcia,
 • obsługa katalogu komputerowego biblioteki (rejestracja nowego czytelnika, wyszukiwanie i zamawianie materiałów, rezerwacja i prolongata książek, logowanie i sprawdzanie swojego konta użytkownika, formularz zaproponuj książkę),
 • podstawowe źródła i usługi informacyjne oferowane przez bibliotekę.

Zajęcia z przysposobienia bibliotecznego są obowiązkowe i studenci otrzymują wpis zaliczenia do indeksu.