Obraz przedstawiający z lewej strony napis wejście a z prawej logo systemu Opac.

Stawianie pierwszych kroków w bibliotece ułatwi Państwu kilka przystępnych informacji.

Zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Biblioteki Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu:

Prawo do wypożyczania zbiorów Biblioteki na zewnątrz posiadają, studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, uczestnicy studiów podyplomowych, pracownicy Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu oraz osoby pełnoletnie, które mieszkają, pracują lub studiują na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Użytkownicy niebędący pracownikami, uczestnikami studiów podyplomowych ani studentami Uczelni mogą korzystać z zasobów biblioteczno-informacyjnych, z zachowaniem wymogu zapewnienia pierwszeństwa społeczności Uczelni. W czytelni ogólnej ze zbiorów bibliotecznych mogą również korzystać inni użytkownicy Biblioteki.

Do korzystania ze zbiorów wypożyczalni biblioteki uprawnia aktywowana karta biblioteczna
W wypożyczalni lub za pomocą książkomatu można odebrać lub zwrócić zamówione książki
Czytelnicy spoza Uczelni tj. osoby pełnoletnie, które mieszkają, pracują lub studiują na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego mogą wypożyczyć 5 książek na okres 4 tygodni
Istnieje możliwość samodzielnego, jednokrotnego, elektronicznego przedłużenia książek w zakładce konta - „Prolongata”
Przekroczenie terminu zwrotu książek wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty 1 zł za książkę za każdy tydzień po wyznaczonym terminie. Do momentu oddania książek z przekroczonym terminem zwrotu i uiszczenia opłaty nie ma możliwości wypożyczania następnych pozycji

Czytelnicy spoza Uczelni rejestrują się poprzez katalog online Integro (https://biblioteka-online.akademiarac.edu.pl/catalog), który jest dostępny na stronie internetowej biblioteki https://biblioteka.akademiarac.edu.pl/.

Aby dokonać rejestracji, należy przejść do strony „Rejestracja czytelnika” (https://biblioteka-online.akademiarac.edu.pl/registration ) i wypełnić formularz. Po przesłaniu formularza trzeba:

  • aktywować konto bezpośrednio w wypożyczalni,
  • przedłożyć dokument tożsamości,
  • podpisać deklarację czytelnika.

Zarejestrowani czytelnicy otrzymują kartę biblioteczną. Opłata za wydanie karty wynosi 10,00 zł.

Na stronie głównej https://biblioteka-online.akademiarac.edu.pl  w zakładce Konto należy wybrać opcję „Zaloguj”, po czym wprowadzić swój numer karty oraz hasło podane w trakcie rejestracji.

 

Czytelnik zobowiązany jest złożyć, za pośrednictwem katalogu online Integro, zamówienie na poszczególne dokumenty z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu.

W katalogu Integro wybierz kategorię wyszukiwania, korzystając ze spisu zamieszczonego w opcji „Wszystkie pola” (tytuł, autor, temat). Po wyszukaniu publikacji należy przejść przyciskiem „Szczegóły” do formularza zamówienia. O możliwości zamówienia informuje status „Dostępny”, pod którym znajduje się opcja zamówienia. Z wyświetlonej listy znalezionych dokumentów należy zaznaczyć te, które spełniają nasze oczekiwania, a następnie wcisnąć przycisk „Zamów”. W przypadku dokumentów przeznaczonych do korzystania na miejscu należy zgłosić się do czytelni i zgłosić  poszukiwany tytuł.

Zamawiamy tylko te egzemplarze, przy których znajduje się przycisk „Zamów” i sygnatura W/W W.

Brak przycisku „Zamów” i sygnatura W W i CZ CZ oznacza, że książki przeznaczone są do wypożyczenia tylko dla studentów i pracowników ANS w Raciborzu. Osoby spoza Uczelni mogą z nich korzystać na miejscu bez wcześniejszego zamówienia.

Aby znaleźć szczegółowe informacje o swoim koncie czytelniczym, należy po zalogowaniu się w górnej części strony katalogu wybrać opcję „ID – Konto użytkownika”. Po jej wybraniu w lewym bocznym menu ukaże się panel czytelnika. Aby uzyskać dostęp do danych, trzeba wpisać hasło w rubrykę, która wyświetli się po przejściu do konkretnej kategorii informacji. Można tam znaleźć między innymi informacje o wypożyczonych książkach, materiałach do korzystania na miejscu, etapie realizacji zamówienia.

 

Biblioteka Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu
ul. Akademicka 1
47-400 Racibórz
tel. 32 415-50-20 wew. 120
email: biblioteka@akademiarac.edu.pl
strona internetowa biblioteki: https://biblioteka.akademiarac.edu.pl/
strona internetowa katalogu online Integro: https://biblioteka-online.akademiarac.edu.pl/catalog
godziny otwarcia: Poniedziałek – Piątek 8.00 – 17.00; soboty zjazdowe 9.00 – 13.00