KSIĄŻKI 56 TYS.

Biblioteka ANS w Raciborzu jest najnowocześniejszą biblioteką naukową w powiecie. Posiada:

 • ponad 56 tys. książek,
 • 2442 książek on-line z IBUK Libra – PEŁNA LISTA KSIĄŻEK
 • bogaty zbiór dokumentów elektronicznych,
 • dokumentów dźwiękowych,
 • audiobooków,
 • filmów,
 • map,
 • norm,
 • 492 tytułów czasopism, w tym 49 tytułów czasopism prenumerowanych na bieżąco – PEŁNA LISTA CZASOPISM

Gromadzi literaturę z zakresu:

 • pedagogiki
 • resocjalizacji
 • socjologii
 • wychowania fizycznego i sportu
 • turystyki i rekreacji
 • pielęgniarstwa
 • automatyki
 • języków obcych
 • architektury i urbanistyki
 • prawa i administracji
 • bezpieczeństwa państwa
 • zarządzania i inżynierii produkcji

DOKUMENTY ELEKTRONICZNE 57 EGZ.

DOKUMENTY DŹWIĘKOWE 40 EGZ.

FILMY 290 EGZ.

MAPY 25 EGZ.

NORMY 33 EGZ.

ROCZNIKI CZASOPISM 3,6 TYS.

TYTUŁY CZASOPISM 492

AUDIOBOOKI 146 EGZ.