KSIĄŻKI 59 TYS.

Biblioteka ANS w Raciborzu jest najnowocześniejszą biblioteką naukową w powiecie. Posiada:

 • ponad 59 tys. książek,
 • 5995 książek on-line z IBUK Libra 
 • bogaty zbiór dokumentów elektronicznych,
 • dokumentów dźwiękowych,
 • audiobooków,
 • filmów,
 • map,
 • norm,
 • 290 tytułów czasopism, w tym 84 tytuły czasopism prenumerowanych na bieżąco – PEŁNA LISTA CZASOPISM

Gromadzi literaturę z zakresu:

 • architektury i urbanistyki,
 • automatyki, elektroniki i elektrotechniki,
 • inżynierii mechanicznej,
 • językoznawstwa,
 • nauk medycznych (pielęgniarstwa), 
 • nauk o bezpieczeństwie
 • nauk o kulturze fizycznej,
 • nauk o sztuce, 
 • nauk o zarządzaniu i jakości (zarządzanie i inżynieria produkcji), 
 • nauk o zdrowiu,
 • nauk prawnych.

DOKUMENTY ELEKTRONICZNE 57 EGZ.

DOKUMENTY DŹWIĘKOWE 44 EGZ.

FILMY 292 EGZ.

MAPY 25 EGZ.

NORMY 38 EGZ.

ROCZNIKI CZASOPISM 3,7 TYS.

TYTUŁY CZASOPISM 290

AUDIOBOOKI 146 EGZ.

EBOOKI 20