Zdalny dostęp VPN  spoza sieci ANS w Raciborzu do licencjonowanych  elektronicznych zasobów informacyjnych

Prawo dostępu do licencjonowanych zasobów elektronicznych Biblioteki Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu mają wyłącznie użytkownicy: pracownicy Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu, studenci Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu, wszystkich rodzajów studiów, uczestnicy międzynarodowych programów wymian studiujący w Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu.

Instrukcja korzystania Global Protect

Formularz rejestracyjny usługi zdalnego dostępu poprzez VPN do licencjonowanych elektronicznych zasobów informacyjnych dla uprawnionych użytkowników Biblioteki PWSZ w Raciborzu

Regulamin zdalnego dostępu spoza sieci PWSZ w Raciborzu do licencjonowanych elektronicznych zasobów informacyjnych

Wszelkie informacje dotyczące usługi można uzyskać bezpośrednio w Ośrodku Informacji Naukowej Biblioteki Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu przy ul. Akademickiej 1 47-400 Racibórz tel.: 32 415 50 20 wew. 123 lub poprzez email: biblioteka@akademiarac.edu.pl.

Diagram prezentujący zbiory elektroniczne, do których można uzyskać dostęp. Na diagramie znajdują się nazwy oraz loga zbiorów: Scopus, Ibuk Libra, Web of Science, Legalis Administracja, Springer Link, Elsevier Science Direct, Wiley Online Library, Ebsco.