WOLNY DOSTĘP DO ŚWIATOWYCH ZASOBÓW WIEDZY

Informujemy, że nasza Uczelnia posiada dostęp do najnowszych naukowych baz danych. Daje on możliwość korzystania z najbardziej prestiżowych i wartościowych naukowych publikacji. Do dyspozycji są następujące bazy danych: Elsevier, Springer, Wiley, EBSCO, Nature, Science, Web of Science, Scopus. Część z nich zawiera pełne teksty czasopism, w innych są abstrakty i cytowania (wszystkie w języku angielskim). Bazy są szczególnie przydatne dla osób pracujących nad swoimi pracami dyplomowymi, pomogą w pracy naukowej i staną się źródłem wielu badawczych inspiracji.

Biblioteka ANS w Raciborzu uzyskała dostęp do następujących baz:

 • EBSCO (15 baz z czasopismami naukowymi i innymi publikacjami w języku angielskim)
 • Elsevier Science Direct (czasopisma i książki naukowe)
 • Springer (czasopisma i książki naukowe)
 • Wiley (czasopisma i książki naukowe)
 • Nature i Science (czasopisma naukowe)
 • Infona – Portal Komunikacji Naukowej (czasopisma i książki naukowe)
 • Web of Science (baza abstraktów i cytowań)
 • SCOPUS (baza abstraktów i cytowań)

Możliwość korzystania z każdej bazy oddzielnie:

EBSCO umożliwia dostęp do pełnych tekstów obcojęzycznych czasopism naukowych i popularnonaukowych oraz amerykańskich dzienników. Pełnotekstowe bazy danych EBSCO oferowane są w ramach krajowej licencji akademickiej. W skład oferowanych 15 baz wchodzą następujące bazy danych: Academic Search Ultimate, Business Source Ultimate, Regional Business News, Health Source: Nursing/Academic Edition, Health Source: Consumer Edition, Master File Premier, Newspaper Source oraz 7 baz bibliograficznych (abstraktowych): Agricola, ERIC, GreenFILE, Library Information Science & Technology Abstracts (LISTA), MEDLINE, European Views of the Americas, Teacher Reference Center oraz bazę zawierającą opisy leków: AHFS Consumer Medication Information.

Serwis umożliwia dostęp do pełnych tekstów artykułów z ponad 1819 czasopism naukowych oraz wybranych pakietów książek zakupionych w latach 2015 i 2016; 1712 monografii z lat 2013 i 2014 oraz 803 wolumeny serii książkowych lub serii poradnikowych z lat 2011-2015 wydawnictwa Elsevier Science. Elektroniczne wersje czasopism oraz książek Elsevier są udostępnianie w formie bazy danych Science Direct. 

Serwis umożliwia dostęp do pełnych tekstów artykułów z około 2243  czasopism bieżących oraz 453 czasopism archiwalnych  wydawnictwa Springer. W ramach krajowej licencji akademickiej dostępne są także e-książki (archiwa 26 serii książkowych obejmujące 10.430 wolumenów do rocznika 2008, 16.653 e-książki anglojęzyczne wydane w latach 2004, 2005 i 2009-2011, 9.492 e-książki anglojęzyczne wydane w roku 2017 oraz 10.026 e-książek anglojęzycznych wydanych w roku 2018. Czasopisma oraz książki elektroniczne Springer udostępniane są  na platformie wydawcy SpringerLink. 

Czasopisma oraz książki elektroniczne Wiley są udostępniane w ramach krajowej licencji akademickiej. Licencja obejmuje 1405 tytułów z nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych, udostępnianych wraz z archiwami od 1997 roku na serwerze wydawcy Wiley Online Library. W 2016 licencja Wiley została rozszerzona o 2450 książek elektronicznych wydanych w latach 2009 i 2015.  

Czasopismo elektroniczne Nature jest udostępniane od roku 2010 w ramach krajowej licencji akademickiej. Czasopismo Nature jest dostępne z serwera wydawcy nature.com. Licencja krajowa Nature pozwala na dostęp do roczników od 2010, które będą archiwizowane na serwerze krajowym. 

Czasopisma elektroniczne Science są udostępniane od roku 2010 w ramach krajowej licencji akademickiej. Czasopismo Science jest dostępne z z serwera American Association for the Advancement of Science. Dostępna jest także prezentacja instruktażowa o serwerze Science. Licencja krajowa Science pozwala na dostęp do rocznika bieżącego i archiwów od 1997 roku.

Archiwum krajowe wraz z bieżącymi zasobami i codzienną aktualizacją czasopism Elsevier, Springer i Wiley, książki Springer z lat 2004, 2005 i 2009-2011 oraz książki Wiley z lat 2009 i 2015, ponadto archiwa licencji konsorcyjnych ACS i IEEE oraz otwarte zasoby polskie

Kolekcja baz danych produkowanych przez firmę Clarivate Analytics (dawniej Thomson Reuters). Licencja krajowa obejmuje następujące bazy i zakresy czasowe:

 • Science Citation Index Expanded (SCIE) od 1945
 • Social Sciences Citation Index (SSCI) od 1956
 • Art and Humanities Citation Index (AHCI) od 1975
 • Conference Proceedings Citation Index (CPCI) od 1990
 • Book Citation Index (Books CI) od 2010
 • Emerging Sources Citation Index (ESCI) od 2015
 • Journal Citation Reports (JCR) od 1997
 • Essential Science Indicators

oraz bazy dodatkowe: Biosis Citation Index, Data Citation Index, Dervent Innovation Index, Zoological Records (od 1864), Medline (od 1950), Current Chemical Reactions (CCR), Index Chemicus (IC), Current Contents Connect. Pełna kolekcja baz jest udostępniana na platformie Web of Science na serwerze wydawcy. 

Listy czasopism indeksowanych w bazach WoS są dostępne na stronie Master Journal List, łącznie jest to ponad 24.000 tytułów aktywnych. Trzy podstawowe indeksy SCIE, SSCI oraz A&HCI tworzą pakiet WoS Primary i obejmują łącznie ok. 13.100 tytułów aktywnych czasopism (dane ze stycznia 2018). Indeks ESCI zawiera ok. 7.100 tytułów aktywnych czasopism, które nie spełniają jeszcze kryteriów doboru do pakietu WoS Primary. W ramach licencji krajowej dostępne jest ok. 101 mln rekordów ze wszystkich baz WoS, w tym ok. 66 mln rekordów z pakietu WoS Core Collection, w tym ok. 59 mln z pakietu WoS Primary. Na platformie WoS dostępne są także narzędzia EndNote Web i Researcher ID, w tym podstawowa wersja bezpłatna dostępna po rejestracji oraz wersja rozszerzona, którą można zamówić do testu lub płatnej subskrypcji, jak również narzędzie InCites

Scopus jest produkowaną przez Elsevier interdyscyplinarną bazą abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych. Scopus obejmuje ok. 23000 recenzowanych czasopism (w tym 3600 Open Access), 145000 książek, 562 serii książkowych, ok. 8 mln sprawozdań konferencyjnych.  Baza zawiera 67 milionów rekordów bibliograficznych, z których 40 milionów posiada cytowania sięgające roku 1996, ok. 28 milionów rekordów patentowych. W bazie indeksowane są także naukowe strony www. Ponad połowa czasopism w bazie Scopus pochodzi spoza USA. Scopus jest udostępniany z serwera producenta  na zasadzie subskrypcji bez prawa archiwizacji.

Studenci i pracownicy ANS w Raciborzu mogą korzystać z baz na terenie biblioteki i Uczelni poprzez uniwersalny dostęp do komputerów lub za pośrednictwem bezpłatnego HotSpot’a (Wi-Fi). Korzystanie z baz jest bezpłatne.

Biblioteka ANS w Raciborzu oferuje zdalny dostęp VPN do licencjonowanych elektronicznych zasobów informacyjnych spoza sieci ANS w Raciborzu. Technologia VPN pozwala na korzystanie z baz danych do których biblioteka posiada dostęp poza Uczelnią. Prawo dostępu do licencjonowanych zasobów elektronicznych Biblioteki mają wyłącznie użytkownicy: pracownicy, studenci Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu oraz  uczestnicy międzynarodowych programów wymian studiujący w naszej Uczelni.

Wszelkie informacje dotyczące usługi można uzyskać na stronie internetowej https://biblioteka.akademiarac.edu.pl/zdalny-dostep-do-e-zasobow-spoza-sieci-pwsz-w-raciborzu/ lub bezpośrednio w Ośrodku Informacji Naukowej Biblioteki Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu.