Wypożyczalnia

Wypożyczalni udostępniamy zbiory na zewnątrz. Zbiory umieszczone w magazynie, ułożone według numerów inwentarzowych, możecie wypożyczać po wcześniejszym zamówieniu ich poprzez katalog biblioteczny Integro. Szeroki zakres tematyczny to zasługa naszych wieloletnich, konsekwentnych zakupów i dużych nakładów. Posiadamy bogatą literaturę pedagogiczną i literaturę piękną a przede wszystkim księgozbiór, skrypty i podręczniki akademickie, odpowiadające tematycznie kierunkom studiów. Osobnym działem jest bogata kolekcja księgozbioru w językach obcych: angielskim, niemieckim, czeskim i rosyjskim. Szczególną troską objęliśmy zbiory specjalne, najstarszy księgozbiór uczelni, książki wydane przed II wojną światową a nawet z początku XIX wieku. Możecie z nich korzystać wyłącznie w czytelni; zbiorów tych, objętych ochroną przed zniszczeniami, nie można w żaden sposób powielać.

Czytelnia ogólna

Czytelni Ogólnej udostępniamy zbiory na miejscu. Możecie z nich korzystać w naszej nowej czytelni z wolnym dostępem do zbiorów. Zbiory, ułożone są według układu klasyfikacyjnego UKD, porządkującego najważniejsze dziedziny wiedzy w 9 podstawowych działach. Można z nich korzystać samodzielnie tzn. zbiorów czytelnianych nie zamawiamy elektronicznie. W skład zbiorów czytelni wchodzą encyklopedie, polskie i obce słowniki językowe, leksykony, albumy, zbiory elektroniczne, filmy a przede wszystkim zbiory odpowiadające tematycznie kierunkom studiów. Udostępniamy również bogatą kolekcję prenumerowanych wydawnictw – czasopism i dzienników.  Posiadamy dzienniki, czasopisma lokalne, czasopisma naukowe oraz czasopisma w językach obcych. Zbiory można przeszukiwać samodzielnie.

Ośrodek Informacji Naukowej

W Ośrodku Informacji Naukowej zapewniamy dostęp do 6 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu, z pełnym pakietem Windows 8.1 Pro, wyposażonych w odtwarzacze i nagrywarki nośników elektronicznych (CD, DVD). Mogą z nich korzystać wszyscy studenci i pracownicy uczelni, dla każdego z nich utworzono prywatne konto. Do zadań OIN należy udzielanie informacji naukowej, informacji o zbiorach biblioteki ANS w Raciborzu i innych bibliotek, wyszukiwanie informacji w zbiorach drukowanych i elektronicznych katalogach, bazach danych oraz w Internecie. OIN prowadzi również wypożyczanie międzybiblioteczne (możliwość zamówienia i sprowadzenia książek z innej biblioteki na terenie Polski), dla studentów  oraz pracowników uczelni. Na komputerach OIN jest możliwość korzystania z baz danych uczelni dostępnych on-line. W Ośrodku Informacji Naukowej prowadzony jest elektroniczny rejestr dorobku naukowego pracowników „Bibliografia Publikacji Pracowników Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu”, który udostępniamy on-line.

Sekcja gromadzenia i opracowania zbiorów

Praca Sekcji Gromadzenia i Opracowania Zbiorów polega na  zamawianiu książek z księgarń i wydawnictw oraz opracowaniu pod względem formalnym i rzeczowym. Zanim będzie ją można wypożyczyć, książka przejdzie długą drogę, zamieścimy ją w odpowiednim dziale, opiszemy, sklasyfikujemy za pomocą języka haseł przedmiotowych oraz klasyfikacji UKD i zamieścimy w naszym katalogu on-line INTEGRO, który umożliwi Wam szybkie i wielostronne wyszukiwanie według wielu kryteriów.