PubMed zawiera ponad 27 milionów cytatów z biomedycznej literatury z MEDLINE, czasopism i książek online. Cytaty mogą zawierać linki do zawartości pełnotekstowej z witryn PubMed Central i wydawców. Wiele artykułów dostępnych w pełnym tekście po zaznaczeniu opcji free full text.

Baza PSJD (Polish Scientific Journals Database) rejestruje artykuły z polskich czasopism naukowych z dziedziny nauk fizycznych i chemicznych oraz obszaru nauk medycznych, farmaceutycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej. Dane bibliograficzne, abstrakty, pełne teksty artykułów i bibliografia załącznikowa składające się na zasoby bazy PSJD są bezpłatnie i publicznie dostępne dla wszystkich użytkowników przez Internet.

Sage Journal –  baza SAGE Publishing obejmuje zagadnienia z zakresu: biznesu, nauk humanistycznych, nauk społecznych, technologii i medycyny. Sage Journal to wiodący na świecie niezależny wydawca akademicki. Wiele artykułów pełnotekstowych w wolnym dostępie.

BioDigital to nowojorska firma zajmująca się wizualizacją biomedyczną, często określana jako „Google Earth for the Human Body”. BioDigital oferuje interaktywną platformę oprogramowania 3D, która umożliwia osobom i przedsiębiorstwom zbadanie i wizualizację informacji zdrowotnych. Ich flagowy produkt, BioDigital Human, jest wyszukiwalną,  dostosowalną mapą ludzkiego ciała. Darmowy dostęp jest możliwy po zalogowaniu.

MEDtube to innowacyjna platforma wymiany wiedzy dla lekarzy, oparta o treści multimedialne. Korzystanie z portalu jest bezpłatne dla zarejestrowanych użytkowników. MEDtube stał się największą w Internecie biblioteką profesjonalnych filmów medycznych wysokiej jakości (+20 tys. materiałów) tworzoną przez samą społeczność. Wszystkie materiały mają praktyczne walory edukacyjne, a udostępniane są pofesjonalistom przez kolegów. Zasoby MEDtube to filmy z operacji, zabiegów, procedur, zdjęcia przypadków medycznych, atlasy, animacje medyczne, transmisje live z operacji, wywiady, prezentacje, dokumenty, wytyczne z wszystkich specjalizacji, a także kursy eLearningowe i biblioteka eBooków, jak również bogaty kalendarz wydarzeń. Treści pochodzą od lekarzy, towarzystw i uczelni medycznych, jak również z własnej produkcji MEDtube.

W Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zamieszczane są utwory naukowe i popularno-naukowe z dziedziny medycyny, farmacji, pielęgniarstwa, nauki o zdrowiu, promocji zdrowia i nauk pokrewnych, etyki, bioetyki, socjologii, psychologii. Jedynym ograniczeniem w publikacji utworów w Bibliotece Cyfrowej jest prawo autorskie i decyzja twórcy.

Portal Zarządzania Wiedzą UJ CM (PZW UJ CM) to narzędzie służące do gromadzenia, zarządzania i zwiększania dostępności do zasobów nauki wytworzonych przez pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum oraz do promowania naukowców.

W Portal wbudowane są następujące moduły:

  • Jednostki UJ CM,
  • Naukowcy,
  • Bibliografia UJ CM,
  • Doktoraty,
  • Dane badawcze,
  • Patenty,
  • Projekty,
  • Multimedia.

MedRxiv (wymawiane jako „med-archive”) to bezpłatne internetowe archiwum i serwer dystrybucji kompletnych, ale  niepublikowanych manuskryptów (przedruków) z zakresu nauk medycznych, klinicznych i pokrewnych. Preprinty to wstępne raporty z prac, które nie zostały poświadczone przez recenzentów. Nie należy polegać na nich, aby kierować praktyką kliniczną lub zachowaniami zdrowotnymi i nie należy ich podawać w mediach jako ustalone informacje.

Polska Platforma Medyczna – Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Projekt Polska Platforma Medyczna zakłada stworzenie platformy integrującej, prezentującej i promującej osiągnięcia naukowe i potencjał partnerów w zakresie medycyny, farmacji, stomatologii, zdrowia publicznego, bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii i ochrony zdrowia. Planowane jest stworzenie bazy ekspertów z różnych obszarów nauk medycznych oraz wspólnego repozytorium dziedzinowego, gromadzącego w jednym miejscu pełnotekstowe obiekty cyfrowe.

Polska Platforma Medyczna – Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

Polska Platforma Medyczna – Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

Polska Platforma Medyczna – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

 

Polska Platforma Medyczna – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

 

Innerbody Research to największy internetowy przewodnik dotyczący zdrowia i dobrego samopoczucia w domu, pomagający ponad milionowi odwiedzających każdego miesiąca dowiedzieć się o produktach i usługach zdrowotnych. Naszą misją jest dostarczanie obiektywnych, naukowych porad, które pomogą Ci dokonywać bardziej świadomych wyborów.

 

Healthline

Celem Healthline jest udostępnianie, zrozumiałość i przydatność informacji dotyczących zdrowia i dobrego samopoczucia, tak aby czytelnicy mogli podejmować najlepsze możliwe decyzje dotyczące ich zdrowia. Nasze treści są tworzone, weryfikowane i recenzowane przez wykwalifikowanych autorów, redaktorów, lekarzy i innych współpracowników. 

 

Anatomy Zone

Przewodnik po anatomii czlowieka (ponad 200 filmów). 

 

Wirtualne Muzeum Anatomii Człowieka

HUMAN ANATOMY DEPARTMENT MEDICAL UNIVERSITY OF LUBLIN

 

Czytelnia Medyczna.pl

Baza artykułów medycznych, prowadzona przez Wydawnictwo Borgis. 

 

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych

 Serwis internetowy

 

Pielęgniarki.com.pl

Serwis pielegniarki.com.pl to nowe przedsięwzięcie dedykowane internautom zainteresowanym tematyką medyczną, w szczególności osobom wykonującym zawód pielęgniarki lub położnej. 

 

Ogólnopolski Portal Pielęgniarek i Położnych powstał w 2005 roku. Informacje zamieszczane w naszych mediach dotyczą sytuacji pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce. Misją Portalu jest informowanie o bieżących sprawach istotnych w zawodzie pielęgniarki i położnej, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby dostarczać rzetelne, sprawdzone i aktualne treści. Na Portalu pielęgniarka i położna znajdzie oferty pracy, zarówno polskich, jak i zagranicznych pracodawców oraz oferty kursów i szkoleń, podnoszących wiedzę, umiejętności i kwalifikacje zawodowe. Portal stanowi doskonałą bazę informacji, dotyczących aktualnej sytuacji w zawodzie pielęgniarki i położnej oraz na rynku pracy, a także jest miejscem wymiany opinii na temat polskiego pielęgniarstwa i położnictwa. Każda pielęgniarka i położna znajdzie tutaj coś dla siebie

 

ESCULAP.PL

Esculap – portal medyczny dla lekarzy oraz innych osób zawodowo związanych z medycyną i ochroną zdrowia.

FREE MEDICAL JOURNALS

Free Medical Journals – serwis internetowy promujący czasopisma medyczne w wolnym dostępie.

Tez-MeSH

Baza pod nazwą Tez-MeSH jest polską wersją amerykańskiego tezaurusa Medical Subject Headings (MeSH), prowadzonego w National Library of Medicine (NLM), 8600 Rockville Pike, Bethesda, Maryland 20894, USA.
Medical Subject Headings to język informacyjno-wyszukiwawczy najbardziej znanego i uznanego przez środowiska medyczne światowego systemu MEDLARS/Medline.
Baza Tez-MeSH zawiera terminologię angielską i polską z zakresu medycyny, nauk pokrewnych i organizacji ochrony zdrowia.
Aktualna wersja bazy Tez-MeSH została opracowana na podstawie MeSH 2008. Tłumaczeń nowych deskryptorów źródłowych na język polski dokonują pracownicy z wykształceniem medycznym i biomedycznym wykorzystując najnowsze słowniki, leksykony, podręczniki, monografie i publikacje medyczne.
Terminologia zawarta w bazie Tez-MeSH, wraz z zasadami indeksowania przyjętymi w NLM, jest używana do sporządzania charakterystyk treściowych dokumentów wprowadzanych od 1979 roku do bazy danych „Polska Bibliografia Lekarska” oraz do katalogu bibliotecznego.

Polska Organizacja Turystyczna 

Głównym celem POT jest promocja Polski w kraju i za granicą, jako kraju atrakcyjnego turystycznie, szczególnie pod względem kulturowym oraz wzmacnianie wizerunku Polski, jako kraju nowoczesnego, o silnej i wyrazistej tożsamości narodowej zbudowanej na fundamencie dziedzictwa kulturowego oraz bogatego w atrakcyjne walory środowiska naturalnego. Organizacja realizuje swoje cele na poszczególnych rynkach poprzez przedstawicielstwa.

Travel Trends Group

Misją TTG jest informowanie przedstawicieli branży turystycznej oraz czytelników indywidualnych o aktualnych trendach w dziedzinie turystyki. Na portalu oprócz najnowszych informacji z dziedziny turystyki znaleźć można również informacje o konferencjach, targach i innych wydarzeniach ważnych dla branży. Istotnym elementem komunikacji z czytelnikami jest wydawany Dziennik Turystyczny TTG CE.

Baza bibliograficzna AWF w Krakowie 

Bibliografia zawartości wybranych  wydawnictw (w tym czasopism) z zakresu sportu.

Baza bibliograficzna SPORT tworzona przez AWF w Poznaniu. Zawiera bibliografię zawartości polskich czasopism z zakresu sportu, kultury fizycznej i nauk pokrewnych.

Baza AWFiS w Gdańsku

Bibliografia zawartości wybranych wydawnictw (w tym czasopism) z zakresu kultury fizycznej, sportu, nauk biomedycznych, nauk humanistycznych i zagadnień z nimi związanych.

Baza AWF we Wrocławiu

Baza tworzona przez Akademię Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Jest to bibliografia zawartości wybranych czasopism z dziedziny sportu.

Baza AWF w Warszawie

Bibliografia zawartości czasopism i innych wydawnictw z dziedziny sportu tworzona przez Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie.

Bibliografia zawartości wybranych wydawnictw gromadzonych w Bibliotece Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu AWF w Warszawie z siedzibą w Białej Podlaskiej.

Oficjalny Serwis Polskiego Związku Piłki Nożnej