„Uczący się powinien wiedzieć, umieć, chcieć.”

– Burrhus Frederic Skinner

Alma Mater Press

Wspólnie budujemy wizerunek pracownika naukowego.

Wspieramy działania poprawiające widoczność dorobku w sieci.

Promujemy osiągnięcia Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu.

Najnowsze publikacje Pracowników

Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu

Matematyka. Zbiór zadań z próbnych arkuszy maturalnych. Poziom rozszerzony

Tomasz Szwed, Oficyna Wydawnicza Krzysztof Pazdro 2020

Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych

Jacek Domińczuk, Gabriel Kost, Piotr Łebkowski, Warszawa Wydawnictwo PWE 2021

Zadania i problemy matematyczne. Zbiór 270 oryginalnych zadań z rozwiązaniami i nie tylko. Materiał dla uczniów szkół średnich MZP

Mateusz Wróbel, Tomasz Szwed (red.), Warszawa Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro 2020

Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty teoretyczno-badawcze

Olimpia Grabiec, Dom Wydawniczy Elipsa 2020

Prawne aspekty medycyny dotyczące stanów terminalnych

Paweł Bednarski, Warszawa Wydawnictwo C.H. Beck 2021

Etyczne i kulturowe determinanty zarządzania w organizacjach

Leszek Karczewski, Henryk A. Kretek (red.), Opole Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej 2020

Hymn do dnia Wiersze wybrane z lat 1989-2019

Paweł Marcinkiewicz, Łódź Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi. Dom Literatury w Łodzi 2019

Nazwiska Mieszkańców Raciborza

Alina Zimna, Poznań Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Instytut Filologii Słowiańskie. Wydawnictwo „Pro” 2020

Unifying Concepts in Translation Analysis. Practical resource Book

Monika Porwoł , Warszawa Wydawnictwo Naukowe Semper 2021

Archiwum wiary, wspomnień, dumy i aspiracji : materiały źródłowe do dziejów Parafii Górnoślązaków w Teksasie

Patrycja Nosiadek, Opole Archiwum Państwowe; Instytut Śląski; Wydawnictwo św. Krzyża 2019

The naval war of the Pacific 1879-1884 : saltpeter war

Piotr Olender, Sandomierz Stratus as MMP Books 2020

Głód nadziei. Eseje i szkice o poezji współczesnej

Janusz Nowak, Towarzystwo Przyjaciół Sopotu 2020

Przypadki kryminalne. Oblicza Dextera Dyskusja nad sprawstwem, winą, karą

Joanna Stojer-Polańska, Paulina M. Wiśniewska (red.), Poznań Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum 2021

w nawiasie

Janusz Nowak, Sopot Wydawnictwo Przyjaciół Sopotu 2021

Implementacja idei europejskiego zielonego ładu determinantą zarządzania w realizacji założeń zrównoważonego rozwoju

Aleksandra Kuzior, Henryk A. Kretek (red.), Racibórz Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu 2021

Przypadki kryminalne. Ciemna liczba przestępstw przeciwko kobietom

Joanna Stojer-Polańska (red.), Poznań Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum 2020

Pierwsza pomoc dla psów. Poradnik dla opiekunów i przewodników psów pracujących, służbowych i aktywnych

Katarzyna Dołębska, Joanna Stojer-Polańska, Poznań Wydawnictwo Silva Rerum 2021

Ochrona praw dziecka w działalności Rzecznika Praw Dziecka

Jolanta Blicharz, Lidia Zacharko, Wrocław Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2021

Spotkania autorskie

z twórcami

Bibliografia Publikacji Pracowników Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu

Statystyka

Liczba naukowców

Liczba publikacji

Monografie

Artykuły naukowe

Rozdział z książki

Rozmowa z dr Joanną Stojer-Polańską, kryminalistykiem, redaktorem naukowym najnowszej  książki z serii “Przypadków kryminalnych” o fenomenie Dextera.

Z ostatniej chwili

Najnowszy tom “Przypadków kryminalnych”, których pomysłodawczynią jest kryminalistyk, dr Joanna Stojer-Polańska.

Kolejne wydanie Przypadków kryminalnych nawiązuje do filmowej postaci Dextera. Człowieka, który służąc w Policji, w bardzo kontrowersyjny sposób zajmował się zwalczaniem przestępczości, eliminując tych zabójców, których nie pozwalały osadzić w więzieniu procedury, i tych, których obejmowała ciemna liczba przestępstw, a więc pozostawali nieuchwytni. Oczywiście tylko pozornie byli nieuchwytni, gdyż Dexter skutecznie wykrywał i zabijał złych ludzi. Nie czynił tego jednak, przestrzegając procedur postępowania karnego, które zachowywał za to podczas oficjalnej pracy technika kryminalistyki. Kierował się ustalonym wcześniej z ojczymem Harrym własnym kodeksem. Czy jego zachowanie może być usprawiedliwione?.

Ze wstępu Przypadki kryminalne. Oblicza Dextera – dyskusja nad sprawstwem, winą, karą

RENATA SPUT, PIOTR SPUT

Racibórz i ziemia raciborska w okresie wielkiej wojny 1914-1918

Wyd. 2

Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu 2021

Dr Alina Zimna kierownik Studium Języków Obcych PWSZ w Raciborzu, odebrała dziś z rąk Rektora PWSZ w Raciborzu             dr. Pawła Strózika i Prorektorów dr Beaty Fedyn i dr. Tomasza Czyszpaka gratulacje z okazji wydania nowej książki “Nazwiska mieszkańców Raciborza”.

Najciekawsze prace

Pracowników Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu

Studia Filologiczne

Czasopismo Studia Filologiczne ukazuje się od 2007 roku i stanowi rzetelną informację oraz pomoc dla wszystkich filologów. Tomy poświęcone są zagadnieniom językoznawczym, literaturoznawczym, glottodydaktycznym oraz kulturowym, które adresowane są do badaczy polskich i zagranicznych.  Głównym celem publikacji jest wymiana myśli, wątpliwości, zdobytych doświadczeń, a także zapoznanie czytelnika z przeglądem dotychczasowego dorobku, z organizowanymi konferencjami, naukową działalnością pracowników instytutów, etc., czyli możliwie najlepsza forma przekazu informacji i myśli filologicznej.

ISSN 1898-4657

Email

studiafilologiczne@pwsz.raciborz.edu.pl

Indeksowane w ICI Journals Master List 2020

ICV 2020: 59.53

ISSN 1897-2349

E-ISSN: 2657-5760

Email

eunomia@akademiarac.edu.pl

Eunomia – Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development

Półrocznik Eunomia – Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development to czasopismo naukowe, wydawane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Raciborzu. Publikuje ono badania i artykuły skierowane na promocję idei zrównoważonego rozwoju w naukach technicznych, humanistycznych i społecznych. Pierwszy numer, już w formie czasopisma naukowego, ukazał się na początku 2018 roku. Warto podkreślić, że czasopismo jest wydawane jako kontynuacja Eunomii – miesięcznika promocyjno-informacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu. Od 2019 roku rozpoczęto wydawanie czasopisma Eunomia – Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development w formie czasopisma naukowego zarówno w formie drukowanej jak i online, udostępniając je wszystkim zainteresowanym czytelnikom. Wszystkie artykuły zatwierdzone do publikacji przez Redakcję są publikowane bezpłatnie w otwartym dostępie (Open Access). Redakcja na łamach pisma publikuje oryginalne artykuły naukowe, przeglądowe, opiniotwórcze w języku polskim i angielskim. Ukazują się one w sekcjach: technicznej, humanistycznej, społecznej, kulturoznawczo-literaturoznawczej, międzynarodowej i studenckiej.

Indeksowane w ICI Journals Master List 2021

ICV 2021: 76.58

Biblioteka zawsze po drodze …

Trudno dziś wyobrazić sobie funkcjonowanie uczelni bez biblioteki – to niewątpliwie miejsce, które służy studentom i pracownikom przez cały okres studiów. Pomimo tego, że charakter pracy bibliotek ciągle się zmienia, również Biblioteka ANS w Raciborzu nadąża za wszystkimi zmianami i jest dziś najnowocześniejszą biblioteką naukową w powiecie. Użytkownikom biblioteki zapewniamy łatwy dostęp do zasobów, tworzymy przyjazne środowisko pracy oraz stale dostosowujemy świadczone usługi do zmieniających się potrzeb użytkowników i pojawiających się możliwości technologicznych.

  • 56000 książek
  • 492 tytułów czasopism
  • 11 baz danych

Kreujemy nowy wizerunek biblioteki w środowisku akademickim, jako organizator wielu imprez i akcji promujących książkę i bibliotekę.

Autorzy o swoich książkach

„Żeby napisać jedno własne zdanie, trzeba przeczytać tysiące cudzych”.

Ryszard Kapuściński

„W roku 2018 miałam przyjemność zostać zaproszona przez Fundację Leopolda Moczygemby do Teksasu. Kilkumiesięczny pobyt w San Antonio umożliwił mi zdobycie materiałów zarówno do pracy habilitacyjnej, jak i książki Archiwum wiary, wspomnień, dumy i aspiracji. Materiały źródłowe do dziejów parafii Górnoślązaków w Teksasie

„Starałam się ukazać ogromne zaangażowanie w tworzenie wspólnot religijnych, które pomagały przetrwać pierwszym pokoleniom trudny czas adaptacji do warunków w nowym świecie. Należy przy tej okazji podkreślić, że wartości religijne i przywiązanie do tradycji stanowiły podwalinę życia społecznego dla Górnoślązaków w Teksasie, o czym między innymi będzie można przeczytać w mojej książce.”

dr Patrycja Nosiadek

Instytut Neofilologii, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Współczesność poddana dyktatowi hedonistycznej chwilowości, sztucznego optymizmu, okaleczonych i zdeformowanych wartości, odwróconych hierarchii; współczesność zanurzona w morzu acedii, nihilizmu i rozpaczy; współczesność – mówiąc krótko – jawiąca się jako świat, który „wypadł z osi” – ta współczesność cierpi na pogłębiający się deficyt nadziei. (…) Na szczęście nie brakuje dzisiaj twórców, którzy bardzo poważnie odpowiadają na dające się odczuwać, mimo dominacji owej postawy eskapizmu duchowego, pragnienie prawdziwej nadziei. (…) Prezentowani w niniejszej książce poeci są właśnie takimi poszukiwaczami nadziei, podejmującymi uporczywe próby zaspokojenia narastającego głodu tej cnoty”.

Głód nadziei. Eseje i szkice o poezji współczesnej

dr Janusz Nowak

Instytut Techniki, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Zapraszamy do współpracy

Jesteś pracownikiem Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu, prowadzisz badania naukowe, publikujesz, chcesz zaprezentować swoje wyniki.

Zapraszamy do współpracy

Formularz