Ośrodek Informacji Naukowej Biblioteki Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu udziela informacji o charakterze naukowym. Zapewnia dostęp do informacji udostępniając stanowiska komputerowe i bazy danych. Użytkownicy mogą zgłaszać się do Ośrodka, gdzie otrzymają następujące informacje oraz pomoc w wyszukiwaniu potrzebnych źródeł informacji:

 • informacja o zbiorach Biblioteki Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu na podstawie katalogu elektronicznego i pomoc w poszukiwaniu i formułowaniu haseł wyszukiwawczych,
 • informacja o dostępie do specjalistycznych baz danych oraz instruktaż obsługi baz i systemów  EBSCO, WIRTUALNA BIBLIOTEKA NAUKI, LEGALIS ADMINISTRACJA, IBUK Libra i ACADEMICA,
 • udziela zdalnego dostępu VPN do licencjonowanych zasobów elektronicznych,
 • udzielanie doraźnych informacji bibliograficznych,
 • pomoc użytkownikom w dotarciu do materiałów źródłowych oraz wyszukiwaniu literatury na konkretny temat,
 • lokalizacja materiałów źródłowych w bibliotekach krajowych i serwisach internetowych,
 • prowadzenie zajęć z przysposobienia bibliotecznego dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych,
 • prowadzenie indywidualnych szkoleń użytkowników w celu zapoznania ich z dostępnymi źródłami informacji naukowej,
 • sprowadzanie literatury z bibliotek na terenie Polski w ramach wypożyczalni międzybibliotecznej,
 • prowadzenie wymiany międzybibliotecznej i pozyskiwanie literatury z innych bibliotek oraz instytucji.

W Ośrodku Informacji Naukowej zapewniamy:

 • dostęp do 6 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu, z pełnym pakietem Windows 8.1 Pro, wyposażonych dodatkowo w słuchawki, odtwarzacze i nagrywarki nośników elektronicznych (CD, DVD),  
 • dostęp do terminalu systemu ACADEMICA, z którego można korzystać wyłącznie na miejscu w OIN,
 • dostęp do komputerów, z których mogą korzystać wszyscy studenci i pracownicy uczelni – dla każdego użytkownika utworzono prywatne konto,
 • możliwość korzystania z baz danych uczelni dostępnych on-line,
 • organizację szkoleń z wykorzystania baz i wyszukiwania w katalogu on-line. Osoby uprawnione (wykładowcy i pracownicy uczelni) mogą uzyskać indywidualne kody dostępu do wybranych baz danych i systemów (EBSCO, LEGALIS ADMINISTRACJA).

Ośrodek Informacji Naukowej opracowuje teksty, które przygotowywane są z myślą o użytkownikach korzystających ze zbiorów bibliotecznych:

 • opracowuje „Bibliografię Publikacji Pracowników Akademii Nauk Stosowanych PWSZ w Raciborzu”,
 • przygotowuje teksty naukowe i promocyjne,
 • redaguje stronę www Biblioteki Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu,
 • opracowuje ulotki, instrukcje i przewodniki.