Okładka książki Architektura a design w XXI wieku

Napoleon

Roberts A., Kraków, Wydaw. Znak Horyzont 2023. Książka dostępna w: Wypożyczalnia [kliknij]

Okładka książki Plac jako zagadnienie urbanistyczne

Przesiedleńcy : wielka epopeja Polaków, 1944-1946

Hryciuk G., Kraków, Wydaw. Literackie 2023. Książka dostępna w: Wypożyczalnia [kliknij]

Okładka książki Przekształcenia małych miast w Polsce

Tadeusz Mazowiecki : pisma i dokumenty : premier 1989-1990

Kaczyński A., Mazowiecki W., Wojnicki J. (red.), Warszawa, Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego 2023 Książka dostępna w: Wypożyczalnia [kliknij]

Okładka książki Kinetic Control : ocena i reedukcja niekontrolowanego ruchu

Śmierć na Wenecji

Szymiczkowa M., Kraków, Znak Litera Nova 2023. Książka dostępna w: Wypożyczalnia [kliknij]

Okładka książki Architektura a design w XXI wieku

Inżynieria metali i technologie materiałowe

Skrzypek S., Przybyłowicz K. (red.), Warszawa, Wydaw. Naukowe PWN 2020. Książka dostępna w: Czytelnia Ogólna [kliknij]

Okładka książki Plac jako zagadnienie urbanistyczne

Maszyny elektryczne wzbudzane magnesami trwałymi

Glinka T., Warszawa, Wydaw. Naukowe PWN 2018. Książka dostępna w: Czytelnia Ogólna [kliknij]

Okładka książki Przekształcenia małych miast w Polsce

Moje spotkanie z pedagogiką Marii Montessori

Miksza M., Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls 2023 Książka dostępna w: Wypożyczalnia [kliknij]

Okładka książki Kinetic Control : ocena i reedukcja niekontrolowanego ruchu

Placówki opiekuńczo-wychowawcze : historia i współczesność

Kolankiewicz M., Warszawa, Wydawnictwo Difin 2022. Książka dostępna w: Wypożyczalnia [kliknij]

Okładka książki Architektura a design w XXI wieku

13 pięter

Springer F., Kraków, Wydaw. Karakter 2020. Książka dostępna w: Wypożyczalnia [kliknij]

Okładka książki Plac jako zagadnienie urbanistyczne

Filozofia jest ciekawa : z ćwiczeniami dla lubiących myśleć

Zdunowski Z., Radzymin, Wydaw. von borowiecky 2021. Książka dostępna w: Wypożyczalnia [kliknij]

Okładka książki Przekształcenia małych miast w Polsce

Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym Polski

Bogacz P., Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2023 Książka dostępna w: Wypożyczalnia [kliknij]

Okładka książki Kinetic Control : ocena i reedukcja niekontrolowanego ruchu

Perspektywy bezpieczeństwa logistycznego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Pawlisiak M., Warszawa, Wydawnictwo Difin 2023. Książka dostępna w: Wypożyczalnia [kliknij]

Okładka książki Architektura a design w XXI wieku

Czerwony śnieg na Etnie

Mikołajewski J., Smoleński P., Wołowiec, Wydaw. Czarne 2021. Książka dostępna w: Wypożyczalnia [kliknij]
Okładka książki Plac jako zagadnienie urbanistyczne

Dlaczego zebry nie mają wrzodów? : psychofizjologia stresu

Sapolsky R.M., Warszawa, Wydaw. Naukowe PWN  2022. Książka dostępna w: Wypożyczalnia [kliknij]
Okładka książki Przekształcenia małych miast w Polsce

Mózg odporny na stres

Greenberg M., Poznań, Dom Wydawniczy Rebis 2022 Książka dostępna w: Wypożyczalnia [kliknij]
Okładka książki Kinetic Control : ocena i reedukcja niekontrolowanego ruchu

Zarządzanie uczelnią cyfrową : między utopią wolności a dystopią władzy

Sułkowski Ł, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN 2022. Książka dostępna w: Wypożyczalnia [kliknij]
Okładka książki Architektura a design w XXI wieku

Zasady pisowni języka śląskiego : studium normatywne

Jaroszewicz H., Siedlce, Wydaw. Naukowe IKRiBL 2022. Książka dostępna w: Czytelnia Ogólna [kliknij]

Okładka książki Plac jako zagadnienie urbanistyczne

Prawa człowieka i ich granice

Osiatyński W., Kraków, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak 2011. Książka dostępna w: Czytelnia Ogólna [kliknij]

Okładka książki Przekształcenia małych miast w Polsce

Pańszczyzna : prawdziwa historia polskiego niewolnictwa

Janicki K., Poznań, Wydaw. Poznańskie 2021 Książka dostępna w: Wypożyczalnia [kliknij]

Okładka książki Kinetic Control : ocena i reedukcja niekontrolowanego ruchu

Dyskurs wojny jako dyskurs pomocy : jak język i ideologia oswoiły nasze wojny

Poletyło M., Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar 2022. Książka dostępna w: Czytelnia Ogólna [kliknij]

Okładka książki Architektura a design w XXI wieku

Wznowienie postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę

Damasiewicz A., Warszawa, Wolters Kluwer 2022. Książka dostępna w: Czytelnia Ogólna [kliknij]

Okładka książki Plac jako zagadnienie urbanistyczne

Programowanie w języku C++ : wprowadzenie dla inżynierów

Cyganek B., Warszawa, Wydaw. Naukowe PWN 2023. Książka dostępna w: Czytelnia Ogólna [kliknij]

Okładka książki Przekształcenia małych miast w Polsce

Aksjologiczne aspekty pracy w procesie resocjalizacji

Mydłowska B.(red.), Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2021 Książka dostępna w: Wypożyczalnia [kliknij]

Okładka książki Kinetic Control : ocena i reedukcja niekontrolowanego ruchu

Big Data w przemyśle : jak wykorzystać analizę danych do optymalizacji kosztów procesów?

Lee H., Sohn I., Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN 2016. Książka dostępna w: Czytelnia Ogólna [kliknij]

Okładka książki Architektura a design w XXI wieku

Bezpieczeństwo publiczne : zarządzanie informacją w działaniach Policji na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce

Skelnik K., Warszawa, CeDeWu 2022. Książka dostępna w: Wypożyczalnia i Czytelnia Ogólna [kliknij]

Okładka książki Plac jako zagadnienie urbanistyczne

Calculus : rachunek różniczkowy i całkowy funkcji jednej zmiennej

Stewart J., Warszawa, Wydaw. Naukowe PWN 2020. Książka dostępna w: Czytelnia Ogólna [kliknij]

Okładka książki Przekształcenia małych miast w Polsce

Sekcja zwłok : true crime : historie z prosektorium

Di Maio, V.J.M., Kraków, Znak Koncept 2023 Książka dostępna w: Wypożyczalnia [kliknij]

Okładka książki Kinetic Control : ocena i reedukcja niekontrolowanego ruchu

Bezprzewodowe sieci czujników w internecie rzeczy : modele, algorytmy, protokoły

Niewiadomska-Szynkiewicz E., Marks M., Sikora A., Arabas P.P., Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN 2023. Książka dostępna w: Wypożyczalnia i Czytelnia Ogólna [kliknij]