Biblioteka PWSZ w Raciborzu informuje, że otrzymała bezpłatny dostęp testowy do baz danych JSTOR Archive & Thematic Collections, produkowanej prze firmę ITHAKA z USA.

JSTOR Archive & Thematic Collections zapewnia dostęp do kolekcji archiwalnych i tematycznych Security Studies, Sustainability oraz Lives of Literature oraz Artstor Digital Library. Użytkownicy otrzymują dostęp online do poszczególnych pakietów czasopism światowych wydawnictw akademickich z zakresu nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych oraz sztuk pięknych. Kolekcja archiwalna to ponad 2500 czasopism zawartych w kolekcjach pochodzących z 57 państw i publikowanych w 30 językach. Kolekcje tematyczne oferują szerszy zakres badań w rozwijających się dziedzinach. Czasopisma uzupełnione są o 2500 raportów badawczych. Polecaną kolekcją jest Artstor Digital Library, która zawiera ponad 2,5 mln obrazów wysokiej rozdzielczości, ze zbiorów najsłynniejszych światowych muzeów, bibliotek, archiwów fotografii, artystów oraz naukowców.