Instrukcja korzystania z katalogu on-line INTEGRO

Dzięki bibliotecznemu programowi PROLIB i katalogowi on-line INTEGRO możecie z każdego miejsca z dostępem do Internetu, zapoznać się z naszymi zasobami, wyszukać potrzebne materiały, sprawdzić ich dostępność i zamówić. Cały proces wyszukiwania i zamawiania możliwy jest właśnie  za pomocą tego internetowego  katalogu. Nowa wersja katalogu on-line daje możliwość przeszukiwania zasobów lokalnego katalogu biblioteki z zastosowaniem wyszukiwania pełnotekstowego w bazach danych i platformach książek elektronicznych. Czytelnik naszej biblioteki może przeglądać zasoby Academici, Arianty, Biblioteki Cyfrowej Wyższej Szkoły Bankowej, Biblioteki Nauki, Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej, Ibuk Libry, Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej, Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej, RCIN (Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych), Repozytorium Centrum Otwartej Nauki, Repozytorium Otwartych Danych, Repozytorium Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Repozytorium UPH w Siedlcach, Śląskiej Biblioteki Cyfrowej oraz serwisu Wolne Lektury. 

Efektem naszej pracy i różnorodnych możliwości wyszukiwawczych jest profesjonalny zasób danych o wszystkich zbiorach biblioteki:

 • książkach,
 • ebookach,
 • czasopismach,
 • artykułach z czasopism,
 • filmach,
 • dokumentach elektronicznych,
 • dokumentach dźwiękowych,
 • mapach,
 • normach,
 • broszurach i tzw. dokumentach życia społecznego.

Możecie przeszukiwać nasze zbiory wpisując różne dane:

 • autora,
 • tytuł,
 • temat.

Jeśli nie posiadacie danych bibliograficznych polecamy wyszukiwanie według:

 • hasła przedmiotowego (temat), przeszukującego wszystkie zbiory według zadanego tematu lub symbolu dziedziny wiedzy.