Biblioteka ANS w Raciborzu posiada dostęp do elektronicznej baz danych Legalis Administracja.

Legalis Administracja to system Wydawnictwa C.H. Beck stworzony z myślą o urzędnikach. Łączy w sobie możliwości renomowanego systemu Legalis dla prawników z rozwiązaniami dedykowanymi administracji publicznej. Skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego, pomocy społecznej, instytucji kultury, oświaty, terenowej administracji rządowej. Legalis Administracja umożliwia dostęp do bazy prawa, komentarzy, rozwiązań z praktyki i poradni eksperckiej, co zapewnia sprawne działanie jednostki i kontrolę procedur administracyjnych.

Legalis Administracja stanowi wsparcie w takich obszarach, jak m.in.: finanse publiczne, księgowość i podatki, zatrudnienie, postępowanie administracyjne i egzekucyjne, organizacja i ustrój urzędu, gospodarka komunalna, ochrona środowiska, prawo budowlane i nieruchomości, informacja publiczna, zamówienia publiczne.

System Legalis Administracja zawiera 14 modułów tematycznych, dedykowanych kluczowym obszarom zadań samorządu terytorialnego. Moduły pogrupowane są w trzy bloki:

Organizacje urzędu:

 • Finanse publiczne, księgowość i podatki
 • Kadry i płace
 • Postępowanie administracyjne i egzekucyjne
 • Ustrój i organizacja
 • Informacja publiczna, bezpieczeństwo publiczne

Zadania publiczne:

 • Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 • Budownictwo, architektura i urbanistyka
 • Gospodarka nieruchomościami
 • Prawo cywilne, handlowe i gospodarcze
 • Zamówienia publiczne

Jednostki organizacyjne

 • Pomoc społeczna
 • Oświata
 • Ochrona zdrowia
 • Kultura i sport
 • Translator

Więcej informacji w katalogu Legalis Administracja

Studenci i pracownicy ANS w Raciborzu mogą korzystać z bazy Legalis Administracja na terenie biblioteki i Uczelni poprzez uniwersalny dostęp do komputerów lub za pośrednictwem bezpłatnego HotSpot’a (Wi-Fi), bez konieczności logowania się. Korzystanie z bazy jest bezpłatne.

Biblioteka ANS w Raciborzu oferuje zdalny dostęp VPN do licencjonowanych elektronicznych zasobów informacyjnych spoza sieci ANS w Raciborzu. Technologia VPN pozwala na korzystanie z bazy Legalis Administracja, poza Uczelnią. Prawo dostępu do licencjonowanych zasobów elektronicznych Biblioteki mają wyłącznie użytkownicy: pracownicy, studenci Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu oraz  uczestnicy międzynarodowych programów wymian studiujący w naszej Uczelni.

Wszelkie informacje dotyczące usługi można uzyskać na stronie internetowej https://biblioteka.akademiarac.edu.pl/zdalny-dostep-do-e-zasobow-spoza-sieci-pwsz-w-raciborzu/ lub bezpośrednio w Ośrodku Informacji Naukowej Biblioteki Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu.