Biblioteka PWSZ w Raciborzu informuje, że otrzymała bezpłatny dostęp testowy do multidyscyplinarnej bazy danych Proquest One Literature oraz Linguistic Collection.

Baza ProQuest One Literature stanowi obszerne źródło wiedzy dla literaturoznawców. Zapewnia dostęp do 1200 czasopism pełnotekstowych, 500 000 dzieł literackich, 20 000 dzieł z zakresu krytyki literackiej, 1300 filmów i 20 000 e-booków oraz 14 000 rozpraw i prac, które przedstawiają najnowsze badania literaturoznawcze.Baza Proquest One Literature obejmuje następujące obszary tematyczne: literaturoznawstwo, krytyka literacka

Linguistic Collection oferuje dostęp do pełnotekstowych baz danych obejmujących wszystkie aspekty nauki o języku. Kolekcja obejmuje Linguistics & Language Behavior Abstracts (LLBA) oraz Linguistics Database.

Linguistic Collection zawiera obszary tematyczne z zakresu: językoznawstwa antropologicznego, lingwistyki stosowanej, językoznawstwa opisowego, analizy dyskursu, trudności w uczeniu się, komunikacji niewerbalnej, fonetyki, fonologii, psycholingwistyki