3D Organon jest wielokrotnie nagradzaną platformą, która ułatwia przyspieszone uczenie się i nauczanie w zakresie nauk medycznych i anatomii, m.in. na urządzeniach stacjonarnych. Umożliwia wizualizację układu kostnego, mięśni, naczyń, nerwów i innych narządów w 3D. Aplikacja zawiera obszerną bazę wiedzy na temat definicji anatomicznych z terminologią opartą na oficjalnej Terminologii Anatomica.

 

3D Organon jest używany przez setki wiodących uniwersytetów i szpitali na całym świecie. Jest rekomendowany przez wiodące publikacje dotyczące przyszłości nauki, edukacji i medycyny, takie jak Huffington Post, Scimex, SBS, Futurism i wiele innych. Wersja 3D Organon w wirtualnej rzeczywistości była prezentowana w przemówieniach przewodnich Cher Wang, przewodniczącej HTC, na MWC 2019 oraz Marka Zuckerberga, współzałożyciela i dyrektora generalnego Facebooka na konferencji OC3.

 

Wykupiona licencja subskrypcyjna zapewnia pełny dostęp do wszystkich układów ciała, anatomii mikroskopowej, czynności ciała, interaktywnych quizów, mapowania kości, obrazów zwłok, tworzenia zdalnych sesji sieciowych i wielu innych funkcji.

Na użytek prowadzonych zajęć z anatomii na kierunku wychowanie fizyczne oraz pielęgniarstwo, zostało zakupionych 50 licencji.

 

Z bazy również można skorzystać w Ośrodku Informacji Naukowej w godzinach pracy Biblioteki po wcześniejszym zgłoszeniu chęci skorzystania z niej.

 • Poznaj 15 układów ludzkiego ciała z ponad 10 000 realistycznych struktur anatomicznych.
 • Poznaj 15 szczegółowych modeli anatomii mikroskopowej zawierających 1000 mikrostruktur anatomicznych w 3D.
 • Moduł akcji ciała z ponad 550 animacjami mięśni i organów
 • Multi-user cross-platform moduł dla maksymalnie 200 jednoczesnych użytkowników
 • Setki interaktywnych, klinicznych pytań w stylu USMLE, odpowiednich do oceny formatywnej.
 • Dokładne odwzorowanie powierzchni kości, granic, części i punktów orientacyjnych
 • Setki obrazów ze zwłok
 • Tryb rentgenowski przy wygaszaniu pojedynczych lub wielu struktur
 • Dostępne w języku angielskim, łacińskim (terminologia), chińskim (uproszczonym), chińskim (tradycyjnym), niemieckim, hiszpańskim, portugalskim, włoskim, francuskim, rosyjskim, ukraińskim, gruzińskim, polskim, tajskim, greckim (UI)
 • Łączenie dwóch dowolnych języków jednocześnie
 • Demonstruj anatomię w celu omówienia jej ze studentami, kolegami i pacjentami
 • Łatwo zrozumieć relacje przestrzenne między strukturami anatomicznymi
 • Ucz się, nauczaj i oceniaj anatomię dzięki najnowszym osiągnięciom technologicznym
 • Skaluj i zmieniaj położenie modeli 3D, aby uzyskać powiększony widok dowolnie małego obiektu
 • Dokładna terminologia i definicje anatomiczne
 • Modele anatomii drukowane na niebiesko i nadzorowane przez specjalistów medycznych z zachowaniem precyzji i estetyki.
 • Systemowy moduł anatomii
 • Moduł anatomii topograficznej
 • Moduł anatomii regionalnej
 • Narzędzie do krojenia modelu w czasie rzeczywistym
 • Narzędzie diagramowe do ilustracji pełnego odwzorowania układów ciała i klasyfikacji ich struktur
 • Narzędzie ostróg kostnych do przypisywania osteofitów na kościach i powierzchniach stawowych
 • Narzędzie wzrostu guza do demonstrowania rozwoju i rozprzestrzeniania się nowotworu w tkankach i organach
 • Efekt bólu do realizacji punktów lub regionów bólu na modelach 3D
 • Zapisywanie modeli w Ulubionych dla szybkiego dostępu
 • Wbudowany rejestrator wideo
 • Narzędzie do wyszukiwania na żywo
 • Przełączanie w czasie rzeczywistym między modelami męskimi i żeńskimi
 • Oddzielenie męskiego i żeńskiego układu kostnego dla dokładności anatomii miednicy
 • Przyciski dodawania i odejmowania umożliwiające wyświetlanie mięśni w podziale na warstwy, od głębokich do powierzchownych
 • Odkryj tryb Lock – potężne narzędzie umożliwiające operowanie na zdefiniowanych przez użytkownika strukturach i układach ciała
 • Szybkie przełączanie między wieloma obszarami roboczymi
 • Tryb pojedynczego i wielokrotnego wyboru