Banner z napisem: Udogodnienia architektoniczne. Po prawej stronie zdjęcie Biblioteki PWSZ w Raciborzu.

Czytelnicy z niepełnosprawnościami, przewlekle chorzy oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mają do dyspozycji windę-platformę, która znajduje się przy głównym wejściu do budynku Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu oraz podjazd i windę z drugiej strony budynku, gdzie umiejscowiona jest biblioteka. Windy są dostosowane dla osób poruszających się na wózkach oraz niewidomych /niedowidzących (informacja głosowa oraz przyciski uruchamiające windę brajlem).

Przed budynkiem Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu, gdzie mieści się biblioteka, są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Przestrzeń w budynku Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu, w tym również biblioteki (korytarze i pomieszczenia) nie posiadają progów, co zdecydowanie usprawnia poruszanie się osobom z dysfunkcją ruchu (zwłaszcza osobom na wózkach). Pomieszczenia biblioteki mają odpowiednią szerokość dla wózków inwalidzkich.

Wypożyczalnia, Czytelnia Ogólna, Ośrodek Informacji Naukowej zostały specjalnie dostosowane do obsługi czytelników z niepełnosprawnościami, przewlekle chorych oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi .

Zdjęcie przedstawiające wypożyczalnię w Bibliotece PWSZ w Raciborzu.
Banner z napisem: Udogodnienia architektoniczne. Po prawej stronie zdjęcie Biblioteki PWSZ w Raciborzu.

Powstanie Strefy ciszy i integracji  jest ściśle powiązane z przystąpieniem Biblioteki do projektu „PWSZ uczelnią otwartą dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”. Strefa to dobre miejsce do nauki zarówno dla studentów z z niepełnosprawnościami, przewlekle chorych oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  jak i wszystkich zainteresowanych korzystaniem ze zbiorów bibliotecznych na miejscu.

Stworzona przestrzeń daje, przede wszystkim możliwość elastycznego aranżowania powierzchni bez barier architektonicznych, dostosowania do potrzeb osób z ograniczeniami ruchu i sprzyjającej komfortowi pracy naukowej.  Została ona wyposażona w poduchy do siedzenia, dwa fotele uszaki, stolik kawowy oraz pufy. Całości dopełnia stojąca lampa z dodatkowym ramieniem do czytania  i parawan, którego zadaniem jest wyciszenie oraz wydzielenie strefy od pozostałej części czytelni.

W strefie czytelnicy mogą w skupieniu popracować, wykorzystując wszystkie dostępne zasoby biblioteczne – książki, czasopisma i bazy elektroniczne, do których mają nieograniczony dostęp. Ponadto osoby, które mają problemy ze wzrokiem, mogą skorzystać ze sprzętu wspierającego studiowanie. Wyznaczona strefa jest dobrym miejscem zarówno do pracy indywidualnej, jak i grupowej.

Zdjęcie przedstawiające wypożyczalnię w Bibliotece PWSZ w Raciborzu.
Banner z napisem: Dostęp do zbiorów bibliotecznych. Po prawej stronie zdjęcie z ręką trzymającą telefon, na którego wyświetlaczu widnieje regał z książkami. W tle znajduje się otwarta książka.

Studenci mający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności mogą korzystać z dodatkowych uprawnień w dostępie do zbiorów bibliotecznych. Uprawnienia te obejmują:

  • obsługę poza kolejnością,
  • pomoc przy wyszukiwaniu informacji w katalogu i bazach danych,
  • wypożyczanie większej ilości materiałów na dłuższy okres,
  • możliwość wypożyczania książek przez osobę upoważnioną,
  • pomoc pracowników w dostarczeniu potrzebnych materiałów.

Strona internetowa biblioteki spełnia wymagania Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0) na poziomie AA co daje możliwość powiększania czcionki i kontrastowania przeszukiwanej strony, w celu ułatwienia korzystania przez osoby słabowidzące.

Biblioteka dysponuje katalogiem on-line Integro, który umożliwia zamawianie zbiorów z dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu. Katalogu daje możliwość przeszukiwania zasobów lokalnego katalogu biblioteki z zastosowaniem wyszukiwania pełnotekstowego w bazach danych i platformach książek elektronicznych. Czytelnik naszej biblioteki może przeglądać zasoby Academici, Arianty, Biblioteki Cyfrowej Wyższej Szkoły Bankowej, Biblioteki Nauki, Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej, Ibuka Libry, Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej, Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej, RCIN (Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych), Repozytorium Centrum Otwartej Nauki, Repozytorium Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Repozytorium UPH w Siedlcach, Śląskiej Biblioteki Cyfrowej oraz serwisu Wolne Lektury. Interfejs multiwyszukiwarki Integro spełnia także wymagania Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0) na poziomie AA co daje możliwość powiększania czcionki i kontrastowania przeszukiwanej strony, w celu ułatwienia korzystania przez osoby słabowidzące.

Biblioteka udostępnia bogate zasoby elektroniczne (bazy danych: Ibuk Libra, Legalis Administracja, EBSCO, Wirtualna Biblioteka Nauki), z których można korzystać poza siecią Uczelni poprzez zdalny dostęp VPN.

Biblioteka prenumeruje miesięcznik informacyjno-szkoleniowy Stowarzyszenia Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”. Czasopismo ma na celu  propagowanie i rozwijanie kultury fizycznej oraz sportu wśród niewidomych i słabowidzących, zarówno wśród dorosłych, jak i dzieci oraz młodzieży.

Obraz przedstawiający czytnik e-book. W tle znajduje się stos książek.
Banner z napisem: Nowości audiobooki.

​Biblioteka Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu, w ramach w projektu „PWSZ uczelnią otwartą dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” nr POWR.03.05.00-00-A072/19, zakupiła 146 audiobooków. Zostały one nabyte z myślą o osobach z niepełnosprawnościami, przewlekle chorych oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Książki do słuchania nagrane przez znanych polskich aktorów, to również wygodna opcja poznawania najnowszej literatury w sytuacji, kiedy dysponujemy niewielką ilością wolnego czasu. Do dyspozycji czytelników przekazujemy książki naukowe i popularnonaukowe, literaturę faktu oraz powieści obyczajowe i sensacyjne wydane w formie dźwiękowej.

Obraz przedstawia ikonę pliku Adobe PDF. Pod dołem napis pobierz plik PDF.

LISTA KSIĄŻEK MÓWIONYCH (AUDIOBOOKÓW)

Banner z napisem: Audiobooki. Po lewej stronie obraz przedstawiający smartfon z podłączonymi słuchawkami.

W ramach porozumienia Biblioteki Akademii Nauk Stosowanych​ w Raciborzu ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca http://www.stowarzyszenielarix.pl/, mającego na celu wspieranie działań umożliwiających likwidowanie barier dotykających osoby niepełnosprawne w szczególności w zakresie dostępu do dóbr kultury oraz promowaniu czytelnictwa wśród osób niewidomych i słabowidzących, zostały  udostępnione cyfrowe książki mówione (audiobooki).  Biblioteka oferuje czytelnikom ze szczególnymi potrzebami ponad  2500 książek mówionych (audiobooków) z literatury polskiej i światowej, książki historyczne oraz popularno-naukowe.

Dostęp do listy książek: http://www.stowarzyszenielarix.pl/images/larix/katalog/katalog_ksiazek_mowionych_stowarzyszenia_larix_wg_autora_23372.pdf 

Ze zbiorów tych można korzystać za pomocą posiadanego przez bibliotekę urządzenia Czytak 4 –  przenośnego i bardzo prostego w obsłudze odtwarzacza mp3 z wbudowanym głośnikiem, które osoby uprawnione mogą wypożyczyć do domu.


Wszelkie informacje dotyczące udostępniania audiobooków  można uzyskać bezpośrednio w bibliotece  tel.: 32 415 50 20 wew. 120 lub poprzez email: biblioteka@akademiarac.edu.pl

Obraz przedstawia ikonę pliku Adobe PDF. Pod dołem napis pobierz plik PDF.

LISTA KSIĄŻEK MOWIONYCH (AUDIOBOOKÓW)

Biblioteka Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu nabyła kolekcję książek „Duże Litery” (104 pozycje), przeznaczoną dla czytelników mających problemy ze wzrokiem. Kolekcja to specjalne wydanie książek z dużą i bardzo czytelną czcionką, przejrzystym składem oraz specjalnym kontrastem, które chronią wzrok i ułatwiają czytanie osobom słabowidzącym.  Duży i przejrzysty format 16 x 23,5 cm książek „Duże Litery” zapewnia większy komfort czytania i nie nadwyręża wzroku. Wśród nabytych przez bibliotekę książek, można znaleźć klasykę literatury polskiej i światowej oraz biografie i literaturę faktu.

Czytelnicy zainteresowani wypożyczeniem książek z serii „Duże Litery”, mogą za pośrednictwem katalogu Integro przejrzeć listę tytułów.

Link do kolekcji Duże Litery: https://biblioteka-online.akademiarac.edu.pl/collection/records/12?s=title_asc 

Obraz przedstawia ikonę pliku Adobe PDF. Pod dołem napis pobierz plik PDF.

LISTA KSIĄŻEK „DUŻE LITERY”

Biblioteka Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu świadczy usługę adaptacji materiałów bibliotecznych do formatów alternatywnych dla studentów niepełnosprawnych. Polega ona na przetworzeniu materiałów w wersji papierowej na postać elektroniczną poprzez wykonanie skanów i przeprowadzenie procesu OCR (optycznego rozpoznawania tekstu). Na kolejnym etapie prac wykonuje się korektę otrzymanego tekstu oraz uporządkowuje strukturę całej treści. Występujące w materiałach obrazy i inne formy graficzne zostają odpowiednio opisane. Elektroniczna kopia dokumentu (PDF) jest dostosowywana do indywidualnych potrzeb czytelników niepełnosprawnych, poprzedzona wspólnymi konsultacjami. Zakres adaptacji i spektrum stosowanych metod jest bardzo szeroka, od zastosowania powiększonej lub dużej czcionki, zmniejszenia tekstu, poprzez zmiany odstępów w tekście i wielkości marginesów, aż po dostosowanie kolorów i kontrastu.

Do zamawiania adaptacji materiałów uprawnieni są studenci z niepełnosprawnością, którzy zawnioskowali o ten rodzaj wsparcia. W tym celu należy skontaktować się z Ośrodkiem Informacji Naukowej Biblioteki Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu


Wszelkie informacje dotyczące usługi adaptacji materiałów bibliotecznych można uzyskać bezpośrednio w bibliotece, tel.: 32 415 50 20 wew. 120 lub poprzez email: biblioteka@akademiarac.edu.pl

Obraz przedstawia ikonę pliku Adobe PDF. Pod dołem napis pobierz plik PDF.

WYKAZ KSIĄŻEK ZAADAPTOWANYCH DLA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Biblioteka Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu zaprasza studentów z niepełnosprawnościami, przewlekle chorych oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  do skorzystania z zakupionych podręczników i książek potrzebnych do nauki. Dzięki dotacji z MNiSW dostępne są dodatkowe fundusze na zakup pomocy dydaktycznych.

Zapraszamy do Biblioteki i zgłoszenia tytułów potrzebnych książek. Książki te zostaną zakupione specjalnie dla Was i będziecie mogli z nich korzystać przez cały rok akademicki.

Biblioteka Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu, w porozumieniu z Pełnomocnikiem Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych, stara się zapewnić studentom z niepełnosprawnościami, przewlekle chorym oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi warunki do korzystania ze zbiorów i usług bibliotecznych.

Dla użytkowników przeznaczone są specjalistyczne  urządzenia alternatywne. Każda osoba z niepełnosprawnością, niezależnie od rodzaju ograniczeń motorycznych lub problemów ze wzrokiem, może wybrać dla siebie odpowiednie narzędzie. Dzięki takim urządzeniom osoby z niepełnosprawnością mogą w pełni obsługiwać komputer, czytać, a tym samym włączać się w życie społeczne oraz osiągać większą niezależność. Zakupiony sprzęt jest udostępniony do korzystania:

  • na miejscu, w Ośrodku Informacji Naukowej i Czytelni Ogólnej
  • wypożyczany użytkownikom do korzystania w domu.

Poznajcie udogodnienia przygotowane w Bibliotece Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu.

Sprzęt dostępny w Ośrodku Informacji Naukowej

Mysz KidTrac

To mysz komputerowa typu TrackBall. Dostosowuje się do osób leworęcznych i praworęcznych. Posiada blokadę, która pozwala na stosowanie techniki „przeciągnij i upuść” bez przytrzymywania przycisku. Możliwość użycia blokady wspomaga osoby mające trudności w przytrzymywaniu przycisku myszki. Dzięki blokadzie uzyskujemy większą swobodę w obsłudze komputera. Każdemu z trzech przycisków myszki można przypisać ok. 40 funkcji, m.in. funkcje klawiszy myszy oraz uruchamiać jednym przyciskiem aplikacje np. kalkulator, notatnik, paint. Oprogramowanie pozwala też wywoływać funkcje edytora np. wytnij, skopiuj, wklej. Możemy uruchamiać wygaszacz ekranu, panel sterowania, a także wyłączać komputer, restartować, wylogowywać oraz wiele innych opcji.

Klawiatura EZ Eyes

Posiada wyraźniejsze napisy na klawiszach (czterokrotnie powiększone i pogrubione oznaczenia), jest bardziej funkcjonalna i przyjazna w użyciu. Różni się od tradycyjnej, posiada czarne napisy na żółtych klawiszach. Wysoki kontrast kolorów powoduje, że napisy są widoczne nawet przy słabym świetle. Specjalistyczna klawiatura jest poręczna i wygodna podczas pisania.

Klawiatura Maltron 3D

To klawiatura służąca do pisania oburącz, przeznaczona głównie dla osób z dysfunkcją kończyn górnych. Dzięki swej niezwykłej konstrukcji zapewnia ergonomiczność pracy i nie powoduje zmęczenia przy długotrwałym pisaniu. Zapewniając naturalne ułożenie rąk podczas pisania zwiększa komfort pracy oraz jej efektywność. Dodatkową zaletą tej klawiatury jest jej niewielka waga, która zapewnia mobilność.

Monitor dotykowy 

Monitor dotykowy Dell P2418HT z ekranem o przekątnej 23,8 cala umożliwia wydajną i komfortową pracę. Wyświetlacz o rozdzielczości Full HD z szerokim kątem oglądania i funkcją ComfortViewTM chroni oczy przed szkodliwym działaniem niebieskiego światła. A zastosowanie nowoczesnej technologii Advanced In-Cell Touch nie wymaga użycia szklanego ekranu, zapewniając równocześnie przeciwodblaskową powierzchnię ograniczającą odbicia światła i widoczność odcisków palców. Dzięki temu obraz jest ostry, płynniejszy i nie męczy oczu. Przegubowa podstawa pozwala  pochylić monitor nawet o 60% na potrzeby wygodnej obsługi dotykowej oraz umożliwia  obracanie monitora w poziomie i pionie. Monitor z funkcjami nawigacji dotykowej obiema rękami zapewnia szybsze sterowanie za pomocą przeciągania, przesuwania zsuwania palców.

Powiększalnik DaVinci HD OCR

DaVinci HD OCR to uniwersalny, wysokiej jakości powiększalnik wideo z kamerą o wysokiej rozdzielczości z trzema trybami podglądu, z OCR i z funkcją zamiany tekstu na mowę. Urządzenie umożliwia czytanie, pisanie i oglądanie obiektów z dowolnej odległości i odczytuje głosem skanowane dokumenty. Do odczytywania dokumentów można wybrać męski lub żeński głos w wielu językach, w tym po polsku. Zapewnia kolorowy i kontrastowy obraz cyfrowy w wysokiej rozdzielczości HD. W zależności od dysfunkcji wzroku, pewne kombinacje kolorów tekstu i tła ułatwiają czytanie. Menu urządzenia jest udźwiękowione a 24-calowy monitor zapewnia krystalicznie czysty obraz i żywe kolory.

Powiększalnik będzie wykorzystywany przez osoby słabowidzące. Ułatwi im oglądanie przedmiotów lub czytanie tekstów w dużym powiększeniu – powiększa obraz  kilkadziesiąt razy, pokazuje go w jakości HD i ma możliwość parametryzacji zgodnie z potrzebami użytkownika.

Słuchawki nauszne

Słuchawki  te posiadają konstrukcję wokółuszną z zamkniętym tyłem, gdzie poduszki dokładnie przylegają wokół uszu, z jednoczesnym ograniczaniem dźwięków otoczenia. Szeroki zakres częstotliwości zapewnia pełne brzmienie basu oraz klarowność tonów średnich i wysokich. Legendarna jakość Shure jest gwarantem wysokiej jakości sprzętu (dźwięku).

Sprzęt dostępny w Wypożyczalni

Monitor dotykowy 

Monitor dotykowy Dell P2418HT z ekranem o przekątnej 23,8 cala umożliwia wydajną i komfortową pracę. Wyświetlacz o rozdzielczości Full HD z szerokim kątem oglądania i funkcją ComfortViewTM chroni oczy przed szkodliwym działaniem niebieskiego światła. A zastosowanie nowoczesnej technologii Advanced In-Cell Touch nie wymaga użycia szklanego ekranu, zapewniając równocześnie przeciwodblaskową powierzchnię ograniczającą odbicia światła i widoczność odcisków palców. Dzięki temu obraz jest ostry, płynniejszy i nie męczy oczu. Przegubowa podstawa pozwala  pochylić monitor nawet o 60% na potrzeby wygodnej obsługi dotykowej oraz umożliwia  obracanie monitora w poziomie i pionie. Monitor z funkcjami nawigacji dotykowej obiema rękami zapewnia szybsze sterowanie za pomocą przeciągania, przesuwania zsuwania palców.

Sprzęt dostępny w Czytelni Ogólnej

Lampka biurkowa led z lupą (5 sztuk)

Specjalna lampa z lupą używana jest nie tylko do czytania, ale również wtedy, gdy potrzebne jest powiększenie – lupy do czytania są najbardziej znanymi klasycznymi pomocami dla osób słabo widzących, ułatwiają czytanie tekstów pisanych małą czcionką. Użytkowanie ułatwia również „giętka” szyja ułatwiająca zmianę nachylenia i swobodne operowanie. Parametry powiększania i oświetlenia to 3 dioptrie. Podświetlana pierścieniem 60 LED. W soczewkę główną została wklejona lupa o mocy 8 dioptrii o średnicy 20 mm pozwalająca na miejscowe zwiększenie powiększenia.

W ramach projektu „PWSZ uczelnią otwartą dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” doposażono Czytelnię Ogólną w lampy z lupą 3/8 dpt (4 sztuki) dla osób słabowidzących do doświetlenia stanowisk pracy.

Sprzęt dostępny do wypożyczania

Czytniki e-booków InkBook Calypso

InkBook Calypso jest czytnikiem książek elektronicznych wyposażonym w najnowszej generacji ekran z papieru elektronicznego typu E Ink. Technologia ta pozwala czytać bez uczucia zmęczenia oczu – jakby to była książka papierowa. Jego ekran nie tylko nie odbija światła, ale dodatkowo wyposażony jest w funkcje doświetlenia z regulacją barwy i jasności (16 odcieni szarości), która sprawia, że światło skierowane jest bezpośrednio na tekst. Ponadto jego ekran nie emituje szkodliwego światła niebieskiego, a co za tym idzie, nie przemęcza oczu oraz nie razi w nocy. Czytnik ten pozwala także dostosować wielkość i krój czcionki do potrzeb czytelnika. Urządzenie obsługuje następujące formaty plików: CHM, EPUB, FB2, HTML, MOBI, PDF(DRM), RTF, TXT. Posiada intuicyjne polskie menu i jest zintegrowany z polskimi serwisami ebookowymi , takimi jak Ebookpoint, Publio, Legimi czy Empik Go. Urządzenie to umożliwia również korzystanie z e-prasy.

W ramach projektu, łącznie z zaprezentowanymi e-czytnikami, został wykupiony dostęp do ebookpoint BIBLIO – Multimedialnej biblioteki cyfrowej. BIBLIO to zbiór literatury zarówno specjalistycznej, edukacyjnej, jak i beletrystycznej, popularnej, poradników, przewodników i wielu innych – na bieżąco uzupełniany o nowości w dniu ich wydania. Multimedialna biblioteka cyfrowa zapewnia dostęp do kilkudziesięciu tysięcy pozycji w trzech formatach: ebooki, audiobooki, kursy video.

Czytelnicy zainteresowani wypożyczeniem czytników książek elektronicznyych, mogą za pośrednictwem katalogu Integro zamówić je. Link do czytników ksiażek elektronicznych: https://biblioteka-online.akademiarac.edu.pl/1633400308649/urzadzenia/czytnik-ink-book-calypso?bibFilter=163 

Compact 5 HD – lupa elektroniczna

Jest to elektroniczna lupa oferująca płynne maksymalnie 18-krotne powiększenie obrazu, na 5-calowym, unoszonym ekranie zapewniającym ergonomiczną pozycję podczas czytania. Posiada 8-megapikselową kamerę o rozdzielczości HD z auto fokusem oraz wbudowany system oświetlenia eliminujący odblaski. Zapewnia  komfort czytania w kilku trybach koloru, w tym w kolorach o wysokim kontraście a także daje możliwość oglądania obrazów z pewnej odległości – do 1,2 metra. Doskonale radzi sobie nie tylko z czytaniem niewielkich dokumentów typu etykiety na lekach czy na produktach spożywczych, ale także większych dokumentów typu czasopisma czy gazety.

 Czytak 4

Przenośny, bardzo prosty w obsłudze odtwarzacz mp3 z wbudowanym głośnikiem. Umożliwia odtwarzanie książek mówionych, słuchanie audiobooków i odtwarzanie muzyki. Dzięki temu, że jest  wyposażony w syntezator  mowy,  może również odczytywać pliki tekstowe (zeskanowane książki czy  notatki). Wbudowany w nim dyktafon pozwala na  nagrywanie i przechowywanie plików w pamięci  wewnętrznej i zewnętrznej urządzenia.

Biblioteka oferuje dostęp do 2500 audiobooków w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca http://www.stowarzyszenielarix.pl/.

Dostęp do listy książek:  http://www.stowarzyszenielarix.pl/images/larix/katalog/katalog_ksiazek_mowionych_stowarzyszenia_larix_wg_autora_23522.pdf


Wszelkie informacje dotyczące udostępniania audiobooków  można uzyskać bezpośrednio w bibliotece,  tel.: 32 415 50 20 wew. 120 lub poprzez email: biblioteka@akademiarac.edu.pl

.

Skaner przenośny IRIScan Book 5

IRIScan Book 5 jest w pełni mobilnym i autonomicznym skanerem, który można zabrać ze sobą wszędzie. Umożliwia skanowanie czasopism, dokumentów i książek w formacie A4. Pracuje z prędkością do 1 s na stronę tekstu. Po przesunięciu urządzeniem nad dokumentem zostaje on automatycznie zeskanowany. Obraz zostaje zapisany  na dołączonej do zestawu karcie MicroSD™, z której można go przenieść na komputer. Zeskanowane dokumenty automatycznie można zamienić na edytowalny tekst przy pomocy oprogramowania IRIS do OCR, tj. Readiris™ Pro.

.

Ręczna lupa powiększająca x2 i x4

Lupa ta jest wyposażona w antypoślizgową rękojeść i soczewki obsadzone w oprawach z tworzywa sztucznego. Lupa – w podstawową plastikową soczewkę (powiększającą x2) – wbudowaną ma niewielką soczewkę o średnicy 20 mm (dającą powiększenie x4).

Folia powiększająca A4

Płaska, giętka folia formatu A4. Przyłożona do strony tekstu powiększa ją w całości. Doskonała do czytania książek, gazet, map itp. Można ją schować do torebki lub traktować jako zakładkę do książki. Powiększenie 2x.

Obraz przedstawia ikonę pliku Adobe PDF. Pod dołem napis pobierz plik PDF.

ZARZĄDZENIE Nr 62/2023 Rektora Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu z dnia 24 października 2023 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wypożyczania sprzętu specjalistycznego przez studentów z niepełnosprawnościami, przewlekle chorych oraz ze szczególnymi potrzebami Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu

Obraz przedstawia ikonę pliku Adobe PDF. Pod dołem napis pobierz plik PDF.

Regulaminu wypożyczania sprzętu specjalistycznego przez studentów z niepełnosprawnościami, przewlekle chorych oraz ze szczególnymi potrzebami  w Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu

Obraz przedstawia ikonę pliku Adobe PDF. Pod dołem napis pobierz plik PDF.

Załącznik nr 1 – Wniosek o wypożyczenie sprzętu specjalistycznego

Obraz przedstawia ikonę pliku Adobe PDF. Pod dołem napis pobierz plik PDF.

Załącznik nr 2 – Formularz rejestracyjny studenta

Obraz przedstawia ikonę pliku Adobe PDF. Pod dołem napis pobierz plik PDF.

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o przyjęciu odpowiedzialności za powierzony sprzęt