1. W uczelni działa rada biblioteczna, która wspomaga dyrektora biblioteki w wykonywaniu jego zadań w odniesieniu do systemu biblioteczno-informacyjnego.
 2. W skład rady bibliotecznej wchodzą:
  a) dyrektor biblioteki jako przewodniczący,
  b) przedstawiciel pracowników bibliotecznych, wybrany przez tę grupę,
  c) przedstawiciele nauczycieli akademickich – po jednym z każdego instytutu,
  zgłoszeni przez dyrektorów instytutów,
  d) przedstawiciel samorządu studenckiego zgłoszony przez Radę Uczelnianą
  Samorządu Studenckiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu.
 3. Rada biblioteczna jest powoływana przez Rektora na okres kadencji organów Uczelni.
 4. Do kompetencji rady bibliotecznej należy opiniowanie spraw dotyczących organizacji, funkcjonowania jednolitego systemu biblioteczno-informacyjnego, a w szczególności:
  a) określanie zasad gromadzenia zbiorów bibliotecznych,
  b) wyrażanie opinii w sprawach związanych z kierunkami działalności oraz rozwojem
  biblioteki,
  c) opiniowanie sprawozdań dyrektora biblioteki składanych Rektorowi,
  d) wyrażanie opinii w innych sprawach, określonych w statucie.
 5. W posiedzeniach rady bibliotecznej mogą brać udział osoby zaproszone, mające głos doradczy. Szczegółowy tryb działania określa Regulamin rady bibliotecznej, zatwierdzony przez Rektora (załącznik nr 3).

 

Sprawozdanie z pracy Rady Bibliotecznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu I kadencji w latach 2005-2009 https://biblioteka.akademiarac.edu.pl/wp-content/uploads/2022/04/Sprawozdanie-RB-2005-2009.pdf

Sprawozdanie z pracy Rady Bibliotecznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu w latach 2010-2015 https://biblioteka.akademiarac.edu.pl/wp-content/uploads/2022/04/Sprawozdanie-RB-2010-2015.pdf

Sprawozdanie z pracy Rady Bibliotecznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu w latach 2015-2018  https://biblioteka.akademiarac.edu.pl/wp-content/uploads/2022/04/Spraw_-z_pracy_Rady-Bibliotecznej-2015-2018.pdf

Sprawozdanie z działalności Rady Bibliotecznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu w latach 2015-2020 https://biblioteka.akademiarac.edu.pl/wp-content/uploads/2022/04/Spraw_z_pracy_Rady-Bibliotecznej-2015-2020.pdf

 

 

mgr Piotr Mucha – Dyrektor Biblioteki

Genowefa Rojek – przedstawiciel pracowników Biblioteki

dr Jarosław Gasilewski – przedstawiciel Instytutu Kultury Fizycznej i Zdrowia

dr inż. Piotr Kalus – przedstawiciel Instytutu Techniki

dr inż. arch. Adam Bednarski – przedstawiciel Instytutu Architektury

dr Monika Urbanek – przedstawiciel Instytutu Studiów Edukacyjnych

dr Joanna Stojer-Polańska – przedstawiciel Instytutu Studiów Społecznych

mgr Sonia Ciupke – przedstawiciel Instytutu Neofilologii

Marcin Rudnicki – przedstawiciel studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Raciborzu.

 

2022

Obraz przedstawia ikonę pliku Adobe PDF. Pod dołem napis pobierz plik PDF.
Obraz przedstawia ikonę pliku Adobe PDF. Pod dołem napis pobierz plik PDF.
Obraz przedstawia ikonę pliku Adobe PDF. Pod dołem napis pobierz plik PDF.
Obraz przedstawia ikonę pliku Adobe PDF. Pod dołem napis pobierz plik PDF.

Uchwała nr 1/2022 Rady Bibliotecznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu  z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu 

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Bibliotecznej Nr 1/2022 dnia 24.02.2022 r. 

Uchwała nr 2/2022 Rady Bibliotecznej Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu  z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia  Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu 

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Bibliotecznej Nr 2/2022 dnia 03.11.2022 r. 

2021

Obraz przedstawia ikonę pliku Adobe PDF. Pod dołem napis pobierz plik PDF.

Uchwała nr 1/2021 Rady Bibliotecznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu  z dnia 09 grudnia 2021 r. w sprawie otwarcia Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu z prawem do wypożyczania zbiorów na zewnątrz

2020

Obraz przedstawia ikonę pliku Adobe PDF. Pod dołem napis pobierz plik PDF.
Obraz przedstawia ikonę pliku Adobe PDF. Pod dołem napis pobierz plik PDF.

Uchwała nr 1/2020 Rady Bibliotecznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu  z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu 

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Bibliotecznej Nr 1/2020 dnia 27.11.2020 r. 

2019

Obraz przedstawia ikonę pliku Adobe PDF. Pod dołem napis pobierz plik PDF.
Obraz przedstawia ikonę pliku Adobe PDF. Pod dołem napis pobierz plik PDF.
Obraz przedstawia ikonę pliku Adobe PDF. Pod dołem napis pobierz plik PDF.
Obraz przedstawia ikonę pliku Adobe PDF. Pod dołem napis pobierz plik PDF.

Uchwała nr 1/2019 Rady Bibliotecznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu  z dnia 25 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu 

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Bibliotecznej Nr 1/2019 dnia 25.09.2019 r. 

Uchwała nr 2/2019 Rady Bibliotecznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu  z dnia 25 września 2019 r. w sprawie wprowadzenie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu 

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Bibliotecznej Nr 2/2019 dnia 25.09.2019 r. 

2018

Obraz przedstawia ikonę pliku Adobe PDF. Pod dołem napis pobierz plik PDF.
Obraz przedstawia ikonę pliku Adobe PDF. Pod dołem napis pobierz plik PDF.
Obraz przedstawia ikonę pliku Adobe PDF. Pod dołem napis pobierz plik PDF.

Uchwała nr 1/2018 Rady Bibliotecznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu  z dnia 05 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia i przeniesienia Czytelni Czasopism do Czytelni Ogólnej Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu 

Uchwała nr 2/2018 Rady Bibliotecznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu  z dnia 05 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu 

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Bibliotecznej Nr 2/2018 dnia 05.12.2018 r. 

2015

Obraz przedstawia ikonę pliku Adobe PDF. Pod dołem napis pobierz plik PDF.
Obraz przedstawia ikonę pliku Adobe PDF. Pod dołem napis pobierz plik PDF.
Obraz przedstawia ikonę pliku Adobe PDF. Pod dołem napis pobierz plik PDF.

Uchwała nr 1/2015 Rady Bibliotecznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu  z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Bibliotecznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu 

Uchwała nr 2/2015 Rady Bibliotecznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu  z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu 

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Bibliotecznej Nr 2/2015 dnia 17.12.2015 r. 

2012

Obraz przedstawia ikonę pliku Adobe PDF. Pod dołem napis pobierz plik PDF.
Obraz przedstawia ikonę pliku Adobe PDF. Pod dołem napis pobierz plik PDF.

Uchwała nr 1/2012 Rady Bibliotecznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu  z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu 

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Bibliotecznej Nr 1/2012 dnia 10.12.2012 r. 

2011

Obraz przedstawia ikonę pliku Adobe PDF. Pod dołem napis pobierz plik PDF.
Obraz przedstawia ikonę pliku Adobe PDF. Pod dołem napis pobierz plik PDF.

Uchwała nr 1/2011 Rady Bibliotecznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu  z dnia 20 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu 

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Bibliotecznej Nr 1/2011 dnia 20.10.2011 r. 

2010

Obraz przedstawia ikonę pliku Adobe PDF. Pod dołem napis pobierz plik PDF.
Obraz przedstawia ikonę pliku Adobe PDF. Pod dołem napis pobierz plik PDF.

Uchwała nr 1/2010 Rady Bibliotecznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu  z dnia 12 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu 

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Bibliotecznej Nr 1/2010 dnia 12.04.2010 r. 

2009

Obraz przedstawia ikonę pliku Adobe PDF. Pod dołem napis pobierz plik PDF.
Obraz przedstawia ikonę pliku Adobe PDF. Pod dołem napis pobierz plik PDF.

Uchwała nr 1/2009 Rady Bibliotecznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu  z dnia 8 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu 

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Bibliotecznej Nr 1/2009 dnia 08.10.2009 r.