iSybislaw

Bibliograficzna baza danych prezentuje nowoczesny system informacyjno-wyszukiwawczy iSybislaw. Zakres tematyczny systemu iSybislaw obejmuje nie tylko językoznawstwo slawistyczne, językoznawstwo konfrontatywne i językoznawstwo kontrastywne słowiańsko-niesłowiańskie, lecz także w mniejszym stopniu językoznawstwo teoretyczne i ogólne, ważne dla slawistyki językoznawczej. System kieruje do różnego typu dokumentów, w których zawarte są informacje relewantne dla użytkowników: do wydawnictw zwartych (monografii, prac zbiorowych, słowników itp.), wydawnictw ciągłych (czasopism) i niesamoistnych (artykułów, recenzji i in.).

„Polska Bibliografia Literacka” swym zasięgiem obejmuje prace z teorii i historii literatury, krytyki literackiej, teatralnej i filmowej, literatury współczesnej i życia literackiego. Odnotowuje także polskie teksty literackie i paraliterackie (opublikowane zarówno w postaci druków zwartych, jak i na łamach czasopism krajowych oraz emigracyjnych), ich przekłady, a także teksty literackie obce (książki i teksty w czasopismach) w przekładzie na język polski. „Polska Bibliografia Literacka” uwzględnia książki wydawane w kraju w języku polskim i językach obcych oraz wydawane poza jego granicami w języku polskim, a także obcojęzyczne, jeśli dotyczą pisarzy polskich lub gdy ich autorem jest Polak.

Katalog elektoniczny Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie

Zawiera również odnośniki do innych katalogów bibliotecznych z dziedziny sztuki.

Europeana – projekt powstał z inicjatywy Unii Europejskiej. Projekt ten ma za zadanie ochronę dóbr kultury europejskiej. Prosty katalog pozwala na wyszukiwanie obrazów, zdjęć, nagrań i filmów będących świadectwem europejskiej kultury.

Web Gallery of Art

Wirtualne muzeum i baza danych dot. europejskiego malarstwa i rzeźby od XII do połowy XIX wieku.

Wotarlist

Internetowa galeria sztuki współczesnej. 

Narodowa Galeria Sztuki w Waszyngtonie – dzieła sztuki od XIII w. do współczesności (malarstwo, rzeźba, grafika, fotografia, rzemiosło artystyczne). 

Vinci –  galeria obrazów prezentująca obrazy olejne, kwiaty, pastele, akwarele a także kolaże i inne techniki.

Magazyn Sztuki – encyklopedia malarstwa zawierająca nie tylko historię malarstwa oraz nurty w malarstwie, ale także biografie wybitnych malarzy.

Artcyclopedia

Niezwykle przydatna, anglojęzyczna, wyszukiwarka dzieł sztuki w Internecie. Dla wszystkich miłośników malarstwa i rzeźby.

Art Discovery Group Catalogue 

Uruchomiony w maju 2014 roku Art Discovery Group Catalogue (ADGC) oferuje skoncentrowane na sztuce doświadczenie badawcze w środowisku OCLC WorldCat. Badacze mogą wyszukiwać w obrębie tego wyspecjalizowanego podzbioru danych Worldcat, literaturę z zakresu historii sztuki przechowywanej w coraz większej liczbie najlepszych bibliotek sztuki na świecie.

MutualArt

To główne źródło informacji o sztuce, MutualArt oferuje dostęp do cen aukcyjnych, spersonalizowanych aktualizacji i danych o ponad 500 000 artystów

​Filmoteka Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Filmoteka Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie to projekt cyfryzacji oraz udostępniania wybitnych filmów tworzonych przez artystów polskich z pola sztuk wizualnych w XX wieku i na początku XXI wieku.

GAPLA Galeria Plakatu Filmowego

GAPLA – to internetowa galeria plakatu filmowego prezentująca cyfrową kolekcję plakatów i afiszy filmowych ze zbiorów Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego, od najwcześniejszych z końca XIX wieku, po współczesne do najnowszych produkcji. Serwis zawiera plakaty do filmów polskich, zagranicznych oraz imprez filmowych. 

Galeria Plakatu w Krakowie

Galeria Plakatu powstała na bazie prywatnej kolekcji Dydo Poster Collection, mającej swój początek w połowie lat pięćdziesiątych, a więc w okresie rozkwitu tzw. Polskiej Szkoły Plakatu. Dzięki tej kolekcji galeria zorganizowała ponad dwieście wystaw indywidualnych i zbiorowych w Polsce oraz co najmniej trzysta w większości krajów Europy i wielu krajach innych kontynentów- między innymi w USA, Meksyku, Maroku, Chinach i Iranie. Najczęściej – poza wystawami tematycznymi, jak plakat teatralny, filmowy, operowy, jazzowy itp. – prezentowane były (między innymi indywidualne) wystawy współpracujących z Galerią artystów, jak i takich sław polskiego plakatu jak Roman Cieślewicz, Jan Lenica, Waldemar Świerzy, Franciszek Starowieyski, Mieczysław Górowski.

Google Arts & Culture

Google Arts & Culture, dawniej Google Art Project – przedsięwzięcie internetowe, dzięki któremu użytkownicy mogą uzyskać dostęp do zrobionych w wysokiej rozdzielczości zdjęć dzieł sztuki znajdujących się w zbiorach partnerskich muzeów – uczestników inicjatywy.

Repozytorium Instytutu Sztuki PAN

Prezentowany zasób to jeden z najcenniejszych zbiorów tego typu w Polsce, który dotychczas nie był udostępniany on line, a więc pozostawał niemal zupełnie nieznany szerszemu gronu odbiorców. Rysunki stanowią unikalny zapis dziejów polskiej architektury, dokumentują wybitne obiekty, często już nieistniejące lub znacznie przekształcone w wyniku wojen i zmian cywilizacyjnych. Zasięg terytorialny zasobu obejmuje przede wszystkim obszar obecnej i dawnej Rzeczypospolitej, w tym dzisiejszej Litwy, Ukrainy, Białorusi i Rosji. Najstarsze rysunki pochodzą z 1. połowy XIX w., znaczną część stanowią materiały ocalałe z zasobów polskich i niemieckich instytucji z XIX i pierwszych dziesięcioleci XX w., uzupełniony o bogaty zbiór nabytków powojennych.

Muzeum Utracone

Projekt wspiera działania Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, polegające na odnajdywania i odzyskiwaniu utraconych dóbr kultury. Projekt Muzeum Utracone daje początek dyskusji, wymianie poglądów na temat edukacji i promocji wiedzy o dziełach utraconych z Polski podczas II wojny światowej.

Zdajemy sobie sprawę z niewielkich szans na odzyskanie, straconego na przestrzeni wieków, dziedzictwa kultury polskiej, ale chcemy by prezentowane przez nas obiekty, chociaż „mentalnie” wróciły do życia, do świadomości społecznej.

Zabytek.pl

Zabytek.pl to serwis Narodowego Instytutu Dziedzictwa, który w nowoczesny i kompleksowy sposób udostępnia informacje o polskich zabytkach. Na portalu można odnaleźć opisy zabytków, dokumentację, archiwalne i aktualne zdjęcia obiektów, modele 3D oraz wiele innych zasobów.

Niezlasztuka.net

Niezlasztuka.net jest portalem edukacyjnym, którego celem jest szerzenie wiedzy na temat sztuki oraz promocja artystów. Na portalu można znaleźć eseje na temat sztuki, recenzje książek, opisy zabytków, galerie prac polskich i zagranicznych artystów oraz informacje o bieżących wydarzeniach ze świata sztuki. Nasze artykuły publikujemy w sposób ciągły – minimum raz w tygodniu.

Wirtualne Muzea Małopolski

Wirtualne Muzea Małopolski to portal tworzony przez Regionalną Pracownię Digitalizacji Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie.

Działamy już od 2010 roku. Udostępniamy cyfrowe odwzorowania muzealnych eksponatów na pojedynczych i dookólnych fotografiach, filmach, w formie modeli 2D i 3D. Każdy eksponat na naszym portalu można obejrzeć z bardzo bliska i więcej się o nim dowiedzieć – dzięki muzealnym metryczkom, artykułom kontekstowym, wzajemnym powiązaniom obiektów, materiałom edukacyjnym i wystawom tematycznym.

Wirtualne Muzeum Drzeworytów Ludowych

W 2011 roku, w stulecie istnienia Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie rozpoczęliśmy realizację projektu, którego celem jest stworzenie Wirtualnego Muzeum Drzeworytów Ludowych. Dokumentuje ono i udostępnia wiedzę o polskim drzeworytnictwie ludowym. Dla profesjonalistów jest miejscem wymiany informacji i doświadczeń. Dla innych odbiorców tworzy przestrzeń edukacji i zabawy oraz pole twórczej inwencji. Jesteśmy bowiem przekonani, że drzeworyty ludowe stanowiąc wybitne, choć wciąż mało znane świadectwo kultury, posiadają moc inspirującą wrażliwość współczesnego człowieka.

Wirtualne Muzeum Narodowe w Krakowie

Prezentujemy Państwu pierwszą odsłonę projektu iMNK – wirtualnego Muzeum Narodowego w Krakowie. Rozpoczynamy od prezentacji trzech galerii stałych oraz jednej archiwalnej wystawy „Stanisława Wyspiańskiego Teatr Ogromny”. Ta właśnie ekspozycja stała się zalążkiem obecnego projektu. Zarejestrowane pod koniec 2007 roku panoramy wirtualne wydały się interesującym sposobem zapisu nie tylko samej przestrzeni wystawy, ale w pewnym zakresie również jej klimatu. Kolejne wystawy pozwalały gromadzić coraz większą dokumentację i zdobywać na tym polu cenne doświadczenie.

Portal Rynek i Sztuka

Portal Rynek i Sztuka jest obecnie największym, niezależnym wydawnictwem internetowym, które stara się przybliżyć specyfikę rynku sztuki oraz przekonać do tej formy lokowania kapitału. Wychodząc naprzeciw potrzebom życia artystycznego, stworzyliśmy przestrzeń wymiany informacji i rzetelnej wiedzy o wszystkim, co związane jest z funkcjonowaniem sztuki w życiu społecznym.

O naszej ugruntowanej pozycji świadczy przede wszystkim grupa stałych odbiorców, bezpośrednio związanych ze sztuką: artystów, historyków sztuki, kolekcjonerów, pracowników galerii i domów aukcyjnych. Docieramy także do wszystkich osób zainteresowanych pogłębianiem swojej wiedzy w zakresie twórczości artystycznej.

Portal Rynek i Sztuka to platforma komunikacyjna, która stanowi źródło wiedzy i miejsce spotkań dla szerokiego grona pasjonatów sztuki. Niezależny stosunek do rynku sztuki i profesjonalne zaplecze warsztatowe, pozwoliły nam zbudować zaufanie największych domów aukcyjnych i galerii sztuki w Polsce. Mamy stały kontakt z artystami, informujemy o nadchodzących wydarzeniach artystycznych i analizujemy trendy na rynku sztuki.

Portal Sztuki Piękne

Portal Sztuki Piękne powstał z inicjatywy zespołu Salonu Dzieł Sztuki Connaisseur w Krakowie. Z wyłącznej miłości do polskiej sztuki i chęci podzielenia się naszą pasją zrodził się pomysł stworzenia miejsca w sieci dla amatorów i znawców, wielbicieli i kolekcjonerów, entuzjastów i praktyków Sztuki. Wszystkich razem i każdego z osobna zapraszamy w tę fascynującą podróż w czasie i przestrzeni by zatopić się w artystycznym świecie XIX i XX wieku.

Portal o sztuce art.info.pl

Ogólnopolski portal o sztuce: art.info.pl to bogata prezentacja ofert usług artystycznych, wizytówki osób związanych z twórczością hand made, sposoby na kontakt z firmami artystów lub osobami prywatnymi. Serwis artinfopl umożliwia również zgłaszanie zapotrzebowania na konkretne usługi artystyczne, portal umożliwia dodanie ogłoszeń poszukujących artystów, rzemieślników, twórców rękodzieła – do wykonania konkretnego zlecenia.

Stylowe galerie portalu sztuki artinfopl to proste portfolia artystów, twórców rzemiosła i rękodzieła, tworzone w łatwy sposób na kontach użytkowników. Serwis umożliwia budowanie gotowych wystaw prezentujących najlepsze prace artystyczne w wybranych kategoriach tematycznych. Galerie można samodzielnie edytować i aktualizować. Prezentowane prace i wystawy sztuki mogą być też za Państwa zgodą komentowane i oceniane.

Portal Netgaleria