iSybislaw

Bibliograficzna baza danych prezentuje nowoczesny system informacyjno-wyszukiwawczy iSybislaw. Zakres tematyczny systemu iSybislaw obejmuje nie tylko językoznawstwo slawistyczne, językoznawstwo konfrontatywne i językoznawstwo kontrastywne słowiańsko-niesłowiańskie, lecz także w mniejszym stopniu językoznawstwo teoretyczne i ogólne, ważne dla slawistyki językoznawczej. System kieruje do różnego typu dokumentów, w których zawarte są informacje relewantne dla użytkowników: do wydawnictw zwartych (monografii, prac zbiorowych, słowników itp.), wydawnictw ciągłych (czasopism) i niesamoistnych (artykułów, recenzji i in.).

„Polska Bibliografia Literacka” swym zasięgiem obejmuje prace z teorii i historii literatury, krytyki literackiej, teatralnej i filmowej, literatury współczesnej i życia literackiego. Odnotowuje także polskie teksty literackie i paraliterackie (opublikowane zarówno w postaci druków zwartych, jak i na łamach czasopism krajowych oraz emigracyjnych), ich przekłady, a także teksty literackie obce (książki i teksty w czasopismach) w przekładzie na język polski. „Polska Bibliografia Literacka” uwzględnia książki wydawane w kraju w języku polskim i językach obcych oraz wydawane poza jego granicami w języku polskim, a także obcojęzyczne, jeśli dotyczą pisarzy polskich lub gdy ich autorem jest Polak.

Katalog elektoniczny Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie

Zawiera również odnośniki do innych katalogów bibliotecznych z dziedziny sztuki.

Europeana – projekt powstał z inicjatywy Unii Europejskiej. Projekt ten ma za zadanie ochronę dóbr kultury europejskiej. Prosty katalog pozwala na wyszukiwanie obrazów, zdjęć, nagrań i filmów będących świadectwem europejskiej kultury.

Web Gallery of Art

Wirtualne muzeum i baza danych dot. europejskiego malarstwa i rzeźby od XII do połowy XIX wieku.

Wotarlist

Internetowa galeria sztuki współczesnej. 

Narodowa Galeria Sztuki w Waszyngtonie – dzieła sztuki od XIII w. do współczesności (malarstwo, rzeźba, grafika, fotografia, rzemiosło artystyczne). 

Vinci –  galeria obrazów prezentująca obrazy olejne, kwiaty, pastele, akwarele a także kolaże i inne techniki.

Magazyn Sztuki – encyklopedia malarstwa zawierająca nie tylko historię malarstwa oraz nurty w malarstwie, ale także biografie wybitnych malarzy.

Artcyclopedia

Niezwykle przydatna, anglojęzyczna, wyszukiwarka dzieł sztuki w Internecie. Dla wszystkich miłośników malarstwa i rzeźby.