Instytut Wzornictwa Przemysłowego posiada ponad 60-letnie doświadczenie w upowszechnianiu i zarządzaniu wzornictwem oraz rozwojem nowego produktu. Prowadzi projekty badawcze w zakresie wzornictwa i ergonomii. Jest jedyną w kraju instytucją o statusie jednostki naukowej oraz Centrum Badawczo – Rozwojowego, zajmującą się systemowo wzornictwem i prowadzącą działalność na rzecz poprawy – poprzez stosowanie wzornictwa – innowacyjności i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw.IWP jest strategicznym doradcą przedsiębiorstw, administracji publicznej, instytucji i projektantów w zakresie rozwoju wzornictwa i wprowadzania nowych produktów wzorniczych na rynek. Posiada własną bibliotekę i katalog on-line

Katalog i baza danych Biblioteki Politechniki Warszawskiej. Zbiory techniczne – architektura, automatyka i in.

Instytut Techniki Budowlanej

Podstawowym celem badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w Instytucie Techniki Budowlanej od początku jego działalności było i jest zapewnienie jakości polskiego budownictwa oraz ochrona interesów użytkowników obiektów budowlanych. Instytut posiada bibliotekę i katalog on-line.

Warsztat Architekta – strona Izby Architektów RP. Jest obszernym źródłem danych prawnych oraz materiałów poszerzających kompetencje architektów. Książki, vademecum i przewodniki. Skupiając się na profesjonalnej edukacji, autorzy portalu oferują szkolenia on-line, dostęp do platformy szkoleniowej oraz materiały szkoleniowe. 

Architekci.pl – portal prezentujący aktualności ze świata architektury oraz odpowiedzi na pytania związane z problematyką prawną. Zawiera również ogłoszenia o prace, oferty, port folia i sklep.

Archirama – portal z różnorodnymi informacjami w postaci wiadomości o nowościach ze świata architektury, opisów innowacyjności oraz poradników projektowania. Serwis Archirama zawiera bogatą galerię inspiracji w postaci aranżacji wnętrz, rozwiązań budowlanych i projektów różnorodnych przedmiotów.

Architektura – Info to portal internetowy dla architektów. Ciekawe inicjatywy, projekty, informacje branżowe i firmowe. Realizacje i wizualizacje.    

Property Design

Strona internetowa, która składa się z działów takich jak: Plus architektura (wiadomości o projektantach, pracowniach i trendach), Architektura (artykuły o aranżacji biur, hoteli, centów handlowych i przestrzeni publicznej), Oko w oko (wiadomości wprost od architektów, samorządowców, inwestorów, wykonawców i dostawców) oraz W obiektywie, Eko trendy, Konkursy i przetargi a także Prawo i Dossier.

Bryla.pl

Serwis www o architekturze – projekty, budynki, architekci. Ciekawe inicjatywy, projekty, informacje branżowe i firmowe. Realizacje i wizualizacje. Blogi architektów.

Baza Instytutu Technik Badawczych

W bazie można znaleźć opisy bibliograficzne i pełne teksty różnych typów dokumentów, a przede wszystkim: Aprobaty Techniczne ITB, Europejskie Aprobaty Techniczne, Rekomendacje Techniczne ITB, artykuły z czasopism, w tym wszystkie naukowe artykuły opublikowane w kwartalniku Prace Instytutu Techniki Budowlanej w latach 1990 – 2013, książki i broszury, niepublikowane prace badawcze ITB oraz materiały informacyjne dotyczące Instytutu . Oprócz tego dostęp do katalogu bibliotecznego Biblioteki Instytutu Technik Badawczych.

BazTech

„Baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych” BazTech jest bibliograficzno-abstraktową bazą danych rejestrującą artykuły z polskich czasopism z zakresu nauk technicznych oraz z wybranych czasopism z zakresu nauk ścisłych i ochrony środowiska. BazTech jest jednym z zasobów Wirtualnej Biblioteki Nauki.   

Baza danych SAWIOS jest baza dokumentacyjną o charakterze bibliografii zawartości czasopism. Baza tworzona jest na podstawie zbioru specjalistycznych czasopism polskich (60 tytułów) i zagranicznych (30 tytułów) oraz materiałów konferencyjnych gromadzonych w bibliotece IOS. Obecnie obejmuje ponad 35.000 rekordów, zawiera informacje od roku 1990. Roczny przyrost wynosi 1800 rekordów. Zakres tematyczny bazy: metody obróbki wiórowej, ściernej, erozyjnej i innych niekonwencjonalnych metod obróbki; obrabiarki i narzędzia skrawające; inżynieria materiałowa, zwłaszcza materiałów narzędziowych; uchwyty i przyrządy obróbkowe; metrologia techniczna; metody i techniki montażu; komputerowe wspomaganie technologicznego przygotowania produkcji; systemy sterowania; systemy jakości.

Espacenet jest systemem wyszukiwawczym Europejskiego Urzędu Patentowego umożliwiającym wyszukiwanie za pośrednictwem narodowych instancji tego systemu. Polska instancja umożliwia wyszukiwanie: danych bibliograficznych i opisów polskich wynalazków i wzorów użytkowych, dokumentacji patentowej EPO – tzw. „tłumaczeń na język polski” patentów ważnych na terytorium Polski, a ponadto – może stanowić punkt wyjścia do poszukiwań regionalnej i światowej dokumentacji patentowej (ponad – 70 mln. dokumentów), pochodzącej z przeszło 80 krajów i organizacji udzielających prawa wyłączne.

Urząd Patentowy RP udostępnia użytkownikom informacji patentowej serwis internetowy o nazwie Serwer Publikacji. W serwisie, w cyklach miesięcznych, w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia w oficjalnym wydawnictwie Urzędu Patentowego RP – w Wiadomościach Urzędu Patentowego (WUP), ukazują się pełne teksty wydawanych przez UPRP: polskich opisów patentowych, polskich opisów ochronnych wzorów użytkowych, polskich opisów ochronnych wzorów przemysłowych oraz tłumaczeń na język polski patentów europejskich obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dokumenty te udostępniane są w formacie PDF.

arXiv to portal gromadzący artykuły i książki elektroniczne z zakresu fizyki, matematyki, informatyki, biologii kwantytatywnej oraz statystyki. Serwisem zarządzają pracownicy biblioteki Cornell University.

Portal BazTOL „Polskie zasoby sieciowe z zakresu nauk technicznych.” BazTOL to dziedzinowy przewodnik po zasobach sieciowych o kontrolowanej jakości (subject gateway). W portalu zgromadzone są opisy (wraz z aktualnymi adresami internetowymi) polskich publikacji naukowych, baz danych, witryn i serwisów zamieszczonych w sieci. Zasoby BazTOL tematycznie związane są z naukami technicznymi i ukierunkowane na dziedziny związane z obszarem zainteresowań akademickich.

TradePub.com to anglojęzyczny serwis zawierający informację o zasobach internetowych z dziedziny inżynierii, matematyki i informatyki. Zgromadzono w nim odnośniki do wartościowych artykułów, książek, witryn internetowych, danych przemysłowych, raportów badawczych, prac doktorskich oraz materiałów szkoleniowych. TradePub.com jest najbardziej zaawansowanym repozytorium treści dla profesjonalistów w ponad 33 branżach, z szerokim zasięgiem obejmującym 1000 witryn partnerów B2B na całym świecie.

World Scientific

Wydawnictwo oferuje dostęp do spisów treści i streszczeń z ok. 90 tyt. czasopism naukowych i innych publikacji. Dziedziny prezentowane to: chemia, informatyka, matematyka, ekonomia, fizyka, nauki techniczne, medycyna, nauki społeczne.

AlphaGalileo

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zawarło z Fundacją AlphaGalileo umowę dotyczącą rocznej subskrypcji, która umożliwi wszystkim instytucjom naukowym w Polsce prowadzącym działalność badawczą, bezpłatny dostęp do serwisu internetowego AlphaGalileo. Fundacja AlphaGalileo prowadzi niezależny europejski serwis internetowy, gromadzący informacje o badaniach i osiągnięciach naukowych, z którego korzysta ponad 7000 dziennikarzy z 85 państw. Informacje dostępne w serwisie pochodzą od ponad 1700 instytucji, w tym tak znaczących jak Europejska Agencja Kosmiczna, Europejskie Obserwatorium Południowe, Max-Planck-Gesellschaft, Particle Physics and Astronomy Research Council i in.

BASPAW – to tworzona w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach specjalistyczna baza bibliograficzno-abstraktowa, obejmująca artykuły z literatury światowej na temat spawalnictwa i dziedzin pokrewnych.

The Polish Digital Mathematics Library (DML)

Pełnotekstowa baza danych, przechowująca bieżące i archiwalne artykuły z polskich czasopism matematycznych. Baza należy do Wirtualnej Biblioteki Nauki.   

Kujawsko – Pomorska Biblioteka Cyfrowa z kolekcją z zakresu m.in. matematyki, informatyki, ekonomii.

Wrocławski Portal Matematyczny matematyka.wroc – witryna dla nauczycieli i uczniów wszystkich typów szkół popularyzująca matematykę.

Matematyka.net

Polski Portal Matematyczny. Biogramy matematyków, zadania z analizy matematycznej i algebry liniowej. Inne działy: funkcje, ciągi, teoria granic, geometria, pochodne i całki.

Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk – wydawnictwa z zakresu matematyki w wersji online.