Biblioteka ANS w Raciborzu od 2003 r. rejestruje wydarzenia z życia i działalności Uczelni zamieszczane w lokalnych mediach, na  stronach internetowych poświęconym wiadomościom z regionu oraz w prasie. Na bieżąco uzupełniany zbiór materiałów stał się kroniką wydarzeń związaną z działalnością Akademią Nauk Stosowanych w Raciborzu.

ANS w Raciborzu w Mediach – taki tytuł nosi bogata kolekcja informacji prasowych, jest ona cennym źródłem informacji o Uczelni i może być potraktowana jako przewodnik po najważniejszych wydarzeniach z istnienia ANS. Prasa lokalna oraz portale internetowe na bieżąco informują o  rozwoju Uczelni oraz komentują  jej plany na przyszłość,  przybliżając raciborskiemu społeczeństwu  największe jej sukcesy. Media obszernie rozpisują się o działalności  kadry naukowej ANS w Raciborzu, o jej dorobku naukowym, nagrodach i wyróżnieniach. Corocznie relacjonują obchody Juwenaliów, wiele miejsca poświęcają osiągnięciom sportowym studentów. Niejednokrotnie podkreślają ich udział w przedsięwzięciach na rzecz miasta i regionu, zwracają uwagę raciborzan na obecność  studentów w licznych akcjach charytatywnych, badaniach społecznych, konkursach i wystawach prac artystycznych. Wiele uwagi poświęcają organizowanym wystawom, konferencjom, wizytom gości z zagranicy, a także planom rozwoju Uczelni. W zgromadzonych materiałach znajdziemy również liczne wywiady z Władzami Uczelni, kadrą dydaktyczną, informacje o nowych kierunkach studiów, a także projekty, skierowane do studentów i mieszkańców Raciborza.

ANS w Raciborzu w Mediach to ilustracja życia uczelni od czasu jej powstania do chwili obecnej.

Artykuły zostały zgromadzone w 17 segregatorach. Opatrzone w adresy mediów, z których je zaczerpnięto, zgrupowane zostały w działy tematyczne i posegregowane według kryteriów chronologicznych.

Zgromadzone materiały, które są na bieżąco uzupełniane można przejrzeć w Bibliotece ANS w Ośrodku Informacji Naukowej.

Media oraz prasa lokalna, z których korzystano: