Chcielibyśmy przedstawić Państwu kilka interesujących informacji na temat dostępnych w naszej Bibliotece zasobów naukowych firmy EBSCO. Bazy te oferują wysokiej jakości treści globalne pochodzące od wiodących wydawców akademickich i dla naszych Użytkowników są dostępne pod adresem https://biblioteka.akademiarac.edu.pl/.

Wśród dostępnych dla Państwa baz EBSCO są między innymi:

Regional Business News

Ta baza danych zawiera pełnotekstowe materiały regionalnych publikacji biznesowych. Regional Business News obejmuje ponad 80 publikacji biznesowych na temat wszystkich obszarów miejskich i wiejskich wewnątrz Stanów Zjednoczonych.

Business Source Ultimate

Baza Business Source Ultimate pełni funkcję solidnego biznesplanu dla studentów – oferuje bezprecedensowe bogactwo recenzowanych naukowo, pełnotekstowych czasopism i innych zasobów zawierających informacje historyczne oraz dotyczące aktualnych trendów w biznesie, które wywołują dyskusję na temat przyszłego rozwoju i zmian w świecie biznesu.

Academic Search Ultimate

Baza Academic Search Ultimate oferuje studentom niespotykany dotąd zbiór recenzowanych naukowo, pełnotekstowych czasopism, w tym wielu indeksowanych w wiodących indeksach cytowań. Połączenie czasopism akademickich, magazynów, periodyków, raportów, książek i nagrań wideo zaspokaja potrzeby naukowców praktycznie w każdej dziedzinie, począwszy od astronomii, antropologii, biomedycyny, inżynierii, zdrowia, prawa i alfabetyzacji, a skończywszy na matematyce, farmakologii, analizie rzeczywistości z perspektywy feministycznej, zoologii i wielu innych.

AHFS Consumer Medication Information

AHFS Consumer Medication Information jest zaufanym źródłem i uznanym standardem informacji o lekach dla pacjentów, dostępnym w języku angielskim i hiszpańskim. Baza AHFS, opublikowana przez American Society of Health-System Pharmacists, obejmuje ponad tysiąc monografii informacyjnych leków napisanych językiem zrozumiałym dla konsumentów. Została ona wyróżniona nagrodą Top Ten Award Winner w konkursie na materiały edukacyjne dla konsumentów zorganizowanym przez Ministerstwo Zdrowia i Pomocy Społecznej (Department of Health and Human Services National Consumer Education Materials Contest). Baza jest aktualizowana co miesiąc.

ERIC

Baza ERIC, Education Resource Information Center, udostępnia literaturę i zasoby edukacyjne. Zawiera ponad 1,3 mln rekordów i umożliwia dostęp do informacji z czasopism uwzględnianych w Current Index of Journals in Education oraz Resources in Education Index.

European Views of the Americas: 1493 to 1750

Ta nowa bibliograficzna baza danych stanowi cenny indeks dla bibliotek, naukowców oraz wszystkich osób zainteresowanych powstałymi w Europie pracami dotyczącymi obu Ameryk. Baza danych zawiera ponad 32 000 pozycji i stanowi bogaty przewodnik po drukowanych rekordach dotyczących obu Ameryk, napisanych w Europie przed rokiem 1750.

GreenFILE

Baza GreenFILE zawiera informacje z obszernych badań dotyczących wszelkich aspektów wpływu człowieka na środowisko. Obejmuje kolekcję publikacji naukowych, rządowych i popularnonaukowych na temat globalnego ocieplenia, budownictwa przyjaznego środowisku, zanieczyszczenia środowiska, zrównoważonej gospodarki rolnej, energii odnawialnej, recyklingu i innych. Baza obejmuje indeksy i abstrakty ponad 384 000 rekordów jak również pełny tekst ponad 4 700 rekordów z publikacji w wolnym dostępie (Open Access).

Health Source – Consumer Edition

Baza jest najbogatszą z dostępnych dla bibliotek na świecie kolekcją informacji z zakresu zdrowia publicznego. Obejmuje wiele tematów z dziedziny zdrowia, w tym nauki medyczne, nauki o żywności i żywieniu, opiekę nad dziećmi, medycynę sportową i zdrowie ogólne. Health Source: Consumer Edition zawiera około 80 pełnotekstowych publikacji z zakresu zdrowia publicznego.

Health Source: Nursing/Academic Edition

Ta baza zawiera około 550 pełnotekstowych czasopism naukowych z wielu dziedzin medycyny. Health Source: Nursing/Academic Edition udostępnia także informator AHFS Consumer Medication Information zawierający 1 300 arkuszy edukacyjnych dla pacjentów dotyczących leków generycznych z ponad 4 700 nazwami produktów firmowych.

MEDLINE

MEDLINE zawiera autorytatywne informacje z dziedziny medycyny, pielęgniarstwa, stomatologii, weterynarii, systemu opieki zdrowotnej, nauk przedklinicznych i wielu innych. Stworzona przez National Library of Medicine, baza MEDLINE stosuje indeksowanie według tezaurusa medycznego MeSH (Medical Subject Headings) z wykorzystaniem struktury hierarchicznej drzewa, nagłówków podrzędnych i funkcji rozwijania terminów umożliwiających wyszukanie rekordów z ponad 5400 czasopism biomedycznych.

Newspaper Source

Baza Newspaper Source zapewnia kompletne, pełnotekstowe wersje ponad 40 amerykańskich i międzynarodowych gazet. Baza danych zawiera również pełnotekstowe wersje wybranych artykułów z 389 regionalnych gazet wydawanych w USA. Ponadto udostępnia ona pełnotekstowe transkrypcje programów radiowych i telewizyjnych.

Teacher Reference Center

Baza Teacher Reference Center udostępnia indeksy i abstrakty dla 280 najpopularniejszych czasopism i periodyków dla nauczycieli i opiekunów ułatwiające pracę pedagogom.

eBook Collection (EBSCOhost), MasterFILE Reference eBook Collection

Bogaty zbiór  książek elektronicznych. Kolekcje ebooków obejmująca miedzy innymi: biografie, politykę, historię, literaturę, genealogię, zdrowie, finanse, architekturę, naukę, sport oraz turystykę.

Naukowe bazy EBSCO, są dla Państwa dostępne ze strony internetowej Biblioteki PWSZ w Raciborzu:

https://biblioteka.akademiarac.edu.pl/

Z wymienionych baz użytkownicy mogą korzystać spoza sieci PWSZ w Raciborzu poprzez zdalny dostęp VPN.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie się do Ośrodka Informacji Naukowej z wypełnionym formularzem.

Wszelkie informacje dotyczące usługi  VPN można uzyskać na stronie internetowej https://biblioteka.akademiarac.edu.pl/zdalny-dostep-do-e-zasobow-spoza-sieci-pwsz-w-raciborzu/

Biblioteka

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

ulSłowackiego 5547400 Racibórz

tel32 415 50 20 wew152,

 emailbiblioteka@pwsz.raciborz.edu.pl