Firma Clarivate Analytics – właściciel bazy danych Web of Science zaprasza pracowników dydaktycznych PWSZ w Raciborzu na bezpłatne szkolenia online Research. Smarter. w języku polskim, które zostaną przeprowadzone na platformie WebEx.

Szkolenia odbędą się  w Bibliotece 19 i 20 listopada 2019 r. i będą dotyczyły następujących zagadnień:

1. Czasopisma w ekosystemie Web of Science – 19 listopada 2019 r.  godz. 11.00

Na szkoleniu zostanie przedstawiona nowa odsłona listy czasopism Master Journal List (beta), popularnie nazywana Listą Filadelfijską, a ponadto propozycje czasopism, do których można zgłosić swoje badania do publikacji – Manuscript Matcher oraz profile czasopism w Journal Citation Reports.

2. Otwarty dostęp (Open Access) z narzędziami Web of Science: wszystko co musisz wiedzieć – 20 listopada 2019 r. godz. 11.00

Szkolenie poświęcone jest zagadnieniu otwartego dostępu. Osoby zainteresowane dowiedzą się jak łatwo znaleźć treści Open Access w Web of Science i rozróżnić różne wersje OA? Jak uzyskać dostęp do pełnych tekstów PDF publikacji Open Access za pomocą jednego kliknięcia (Kopernio)? oraz Jak przeanalizować wpływ badań Open Access wykorzystując narzędzie Web of Science i InCites Benchmarking & Analytics?

 

Bliższych informacji udziela

Dyrektor Biblioteki PWSZ

Piotr Mucha     

tel. 32 415 50 20 wew. 152, 134

email: piotr.mucha@pwsz.raciborz.edu.pl