„Na turystycznym szlaku” – wystawa książek turystycznych w zbiorach Biblioteki PWSZ.

Z okazji obchodów Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich w bibliotecznej Czytelni Ogólnej odbyła się wystawa książek z turystyki  i rekreacji. Dyrektor Biblioteki mgr Zenona Mrożek przywitała studentów kierunku – przedstawiając bogatą ofertę zbiorów i usług bibliotecznych podkreśliła, że Biblioteka PWSZ regularnie wzbogaca swoje zbiory, prowadząc politykę zakupów książek dla wszystkich kierunków. Dużą część księgozbioru pozyskuje jednak innymi drogami. Dzięki wymianie międzybibliotecznej udaje się pozyskać najnowsze publikacje wydawane przez wydawnictwa wyższych uczelni i nie tylko.

Funkcjonująca od wielu lat idea bezpłatnej wymiany to doskonała okazja do nawiązania kontaktów z innymi uczelniami i bibliotekami, w tym z posiadającymi wieloletnią i bogatą tradycję Polskimi Towarzystwami Turystyczno – Krajoznawczymi. Pozytywnie na propozycję podjęcia współpracy odpowiedziało wiele bibliotek i oddziałów PTTK w regionie, w tym Oddział w Raciborzu, który przekazał Bibliotece bardzo bogaty księgozbiór tematyczny*. Liczne publikacje z historii, geografii  i problematyki turystyki znajdują się już na bibliotecznych regałach, gotowe do wypożyczenia. Warto wspomnieć, że nie jest to jednorazowa akcja. Nawiązane kontakty pozwolą na pozyskanie nowych zbiorów, również dla innych kierunków studiów.

Wystawie towarzyszyły wystąpienia dra hab. Jarosława Cholewy i mgr  Grzegorza Wawocznego. Co łączy opinie wykładowców, teoretyków i praktyków zawodu? Z pewnością przekonanie, że jest to branża stale rozwijająca się, przyszłościowa i dająca ogromne pole manewru specjalistom. Ważny jest pomysł, reakcja na zmiany, upodobania konsumentów, zmiana struktur społecznych wpływających na dokonywane wybory i czas, który jesteśmy w stanie przeznaczyć na różne formy rekreacji. Z czym zgadzają się wszyscy? Ciągłe poznawanie trendów, czytanie literatury fachowej jest bezcenne – czasopisma branżowe, przewodniki i analizy rozwoju rynku okazują się często inspiracją dla otwarcia własnej firmy i poradzenia sobie na trudnym rynku pracy. Ogromne ilości danych i informacji, które codziennie przyjmujemy – często bezrefleksyjnie, za pomocą różnych nośników elektronicznych – powodują, że coraz trudniej trafić z ofertą do zainteresowanego klienta. Wydaje się, że nie pozostaje nic innego,  jak tylko – czytać, poznawać i poszerzać swoje horyzonty, niemal bez przerwy.

*Łącznie Biblioteka pozyskała w darze 170 książek od następujących instytucji: AWF w Katowicach, AWF w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Centralna Biblioteka PTTK w Warszawie, Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie, PTTK Oddział w Raciborzu.

Tekst: mgr Dorota Mucha

Zdjęcia: Wojciech Kowalczyk