Turystyka i rekreacja w zbiorach Biblioteki PWSZ – wystawa w gablocie bibliotecznej.