Wystawa w gablocie bibliotecznej „Sporty zimowe w zbiorach Biblioteki PWSZ”.