Wystawa w gablocie bibliotecznej. Dary Rzecznika Praw Dziecka dla Biblioteki PWSZ – wystawa z okazji Dnia Dziecka