Wystawa w gablocie bibliotecznej. Pisarze regionalni w zbiorach Biblioteki PWSZ