Plakat

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich w Bibliotece PWSZ. Promocja Systemu Informacji Prawnej Legalis i Legalis Student.