Wystawa w gablocie bibliotecznej. Administracja i bezpieczeństwo państwa w zbiorach Biblioteki PWSZ.