Wystawa w gablocie bibliotecznej. Wiosenne nowości.