Wystawa w gablocie bibliotecznej. Historia filmu w Bibliotece PWSZ.