Obchody Tygodnia Bibliotek 2015 w Bibliotece PWSZ w Raciborzu – Wykład Pawła Newerli „Obraz Raciborza po II wojnie światowej.”

Ukoronowaniem obchodów Tygodnia Bibliotek 2015 w Bibliotece Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu był wykład pt. „Obraz Raciborza po II wojnie światowej”, wygłoszony przez doskonale znanego wszystkim raciborzanom – pasjonata historii regionu – Pawła Newerlę. Dzięki prezentacji, licznym zdjęciom oraz dokumentom archiwalnym, zgromadzeni goście – m. in. słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Raciborzu, studenci Instytutu Studiów Społecznych PWSZ i uczniowie Liceum Plastycznego ZSO w Raciborzu – mieli możliwość zapoznania się nie tylko z mało znanymi faktami z powojennej historii miasta i regionu, ale również zadać prelegentowi wiele pytań. Paweł Newerla przedstawił skomplikowaną historię relacji pogranicza i budowania państwowości polskiej po zniszczeniach wojennych. Można było usłyszeć wiele ciekawostek i faktów historycznych, takich jak zdobycie miasta przez Armię Czerwoną, bilans zniszczeń wojennych, rozbiórka budynków i wywóz cegieł do odbudowywanej Warszawy, a także odbudowa raciborskiego przemysłu. Jak sam zaznaczył – wielu młodszych słuchaczy nie pamięta już powodzi z 1997 r. – przypomniał więc najbardziej tragiczne fakty i zdjęcia dokumentujące kataklizm. Ponieważ prelekcja miała miejsce w Auli Domu Studenta PWSZ, nie obyło się bez przypomnienia historii budowy „Pomnika Pokoju”, czyli budynku w którym uczą się obecnie studenci PWSZ w Raciborzu. O tym jak ciekawa jest to historia, można dowiedzieć się z licznych publikacji Pawła Newerli, dostępnych także w zbiorach Biblioteki PWSZ.

O zainteresowaniu wykładem mogą świadczyć liczne pytania i ciekawa dyskusja, która kontynuowana była długo po zakończeniu prelekcji.

Tekst: mgr Dorota Mucha