W dniach 22-24 kwietnia 2013, czytelnicy Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu wzięli udział w akcji „Wymień karę na karmę – karmę dla duszy i karmę dla ciała”. Przynosząc do biblioteki karmę dla zwierząt lub książeczki dla dzieci mogli anulować zaległości wynikłe z nieterminowego zwrotu książek. Pozyskana w ramach akcji karma 12 czerwca została przekazana do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Raciborzu. Pracownicy i studenci raciborskiej Uczelni zebrali 30 kg karmy. Książki zostały przekazane dla dzieci przebywających na Oddziale Pediatrii Szpitala Rejonowego w Raciborzu podczas obchodów Tygodnia Biblioteki.