Plakat

Wystawa książek i czasopism autorstwa prof. Macieja Demela ze zbiorów Biblioteki – wydarzenie towarzyszące Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Na pograniczach edukacji” – 18 wrzesień 2012.