Ogólnopolskie Święto Wolnych Książek w Bibliotece PWSZ – zapraszamy na naszą półkę przed biblioteką, znajdziecie tam książki dla Was, możecie również przynieść własne. Idea bookcrossingu to mówiąc najprościej nieodpłatne przekazywanie książek, najczęściej poprzez zostawianie ich w specjalnie oznaczonych niewielkich regałach lub punktach, by ktoś mógł je zabrać, przeczytać i znów zostawić w tym samym lub innym wyznaczonym do tego miejscu. Bookcrossing, czyli krążąca książka lub książka w podróży, ma na celu podniesienie poziomu czytelnictwa i spopularyzowanie samego faktu czytania.