Plakat

Zapraszamy wszystkich studentów III roku na szkolenia w wyszukiwaniu informacji. Ośrodek Informacji Naukowej organizuje indywidualne lub grupowe szkolenia dla wszystkich studentów, którzy chcieliby poszerzyć swoje kompetencje wyszukiwawcze i przygotowują się do pisania pracy licencjackiej. Więcej informacji na plakacie.