​TYDZIEŃ BIBLIOTEK 2021

Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  w Raciborzu, przy współudziale Pełnomocnika Rektora ds. osób niepełnosprawnych dr Danuty Zwolińskiej oraz Zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej osobom niepełnosprawnym w składzie: mgr Zofia Jędorowicz, mgr Beata Gawłowska i mgr Ewa Świerczek, zorganizowała 11.05.2021 r.  forum dla studentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi pn. „Biblioteka bez barier”. Spotkanie w formie online dla studentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi odbyło się  z okazji  XVIII edycji ogólnopolskiego programu Tygodnia Bibliotek 2021.

Na wstępie pracownicy biblioteki zapoznali uczestników spotkania z wprowadzonymi zmianami w Regulaminie Organizacyjnym Biblioteki PWSZ, które dotyczyły praw osób niepełnosprawnych.

Następnie przedstawiono dostępność biblioteki PWSZ w Raciborzu dla studentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym oraz  omówiono udział biblioteki w projekcie „PWSZ uczelnią otwartą dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” POWR.03.05.00-00-A072/19.

Poinformowano także  o zawartym porozumieniu Biblioteki PWSZ w Raciborzu ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca w Warszawie, które zajmuje się udostępnianiem cyfrowych książek mówionych (audiobooków).

Na zakończenie forum przypomniano o możliwości skorzystania z dotacji na zakup książek w ramach funduszu dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystania z indywidualnych szkoleń z wyszukiwania informacji.