​W dniach od 20 do 24 maja 2024 roku pracownicy Biblioteki Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu – Katarzyna Zwolińska oraz Leszek Koncewicz w ramach Programu Erasmus+ uczestniczyli w Staff Mobility for Training w Bibliotece Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu. Praktyka miała na celu zapoznanie się z pracą i funkcjonowaniem biblioteki głównej oraz bibliotek wydziałowych Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu, a także wymianę doświadczeń i nawiązanie nowych kontaktów.

W trakcie wyjazdu zapoznano nas ze strukturą biblioteki głównej oraz pracą poszczególnych działów. Oprowadzając nas po budynku biblioteki, przedstawiono nam usługi świadczone przez bibliotekę oraz zaprezentowano zbiory od najnowszych po XVI-wieczne starodruki. Ponadto omówiono dostępne zasoby elektroniczne oraz zaprezentowano nam ich system biblioteczny. Mieliśmy również okazję zapoznać się z prowadzoną w bibliotece polityką gromadzenia, opracowania i wypożyczania zbiorów, a także z zasadami korzystania z wypożyczalni międzybibliotecznej oraz możliwościami publikowania w otwartym dostępie.

W czasie wizyty w Ołomuńcu odwiedziliśmy również bibliotekę Centrum Brytyjskiego, Bibliotekę Cyryla i Metodego na wydziale Teologicznym oraz Bibliotekę Centrum Sztuki Uniwersytetu Palackiego. Poza ścisłym centrum miasta odwiedziliśmy Bibliotekę Wydziału Kultury Fizycznej, Bibliotekę Wydziału Lekarskiego i Wydziału Nauk o Zdrowiu. Dodatkowo umożliwiono nam obserwowanie pracy bibliotekarzy pracujących w Bibliotekach Wydziału Nauk Ścisłych i Wydziału Prawa, z której rozpościera się panorama miasta.

W trakcie pobytu w Ołomuńcu mieliśmy okazję zobaczyć średniowieczną starówkę, z zabudowaniami klasztornymi i kolumną Trójcy Przenajświętszej. Ponadto odwiedziliśmy katedrę św. Wacława, kościół św. Michała oraz kaplicę św. Jana Sarkandra. Historyczny charakter tych miejsc dostarczył nam wielu wrażeń.

Wyjazd okazał się doskonałą płaszczyzną wymiany doświadczeń między placówkami, a także umożliwił pozyskanie nowych kontaktów, obiecujących bliższą międzynarodową współpracę pomiędzy bibliotekami.

Pobyt w Ołomuńcu stanowił ważny czynnik zawodowego rozwoju dla pracowników Biblioteki Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu.