BIBLIOTEKA PAŃSTOWEJ WYŻSZEJ

SZKOŁY ZAWODOWEJ W RACIBORZU

„Jedyne, co musisz wiedzieć, to gdzie jest biblioteka”

Albert Einstein (14.03.1879 – 18.04.1955)

Dwie dekady temu została założona Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, tworząc jeden z ważnych punktów na Uczelni. przez lata Zmienił się jej wizerunek, był to również początek ewolucji zakresu i sposobu korzystania z księgozbioru.
biblioteka Swoją działalność rozpoczęła 1 lutego 2002 roku, na bazie wcześniej gromadzonego księgozbioru Kolegium Nauczycielskiego, stając się jednostką o zadaniach usługowych, naukowych i dydaktycznych.
biblioteka Uruchomiona została w 2002 roku wraz z utworzeniem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

Pasja

Nowoczesność

księgozbiór Został utworzony na bazie zbiorów Studium Nauczycielskiego i Kolegium Nauczycielskiego

Tradycja

Historia

Pierwszy zapis w księdze inwentarzowej dokonano 02.11.1954 roku 

Praca

Doświadczenie

Ewolucja Biblioteki PWSZ w Raciborzu

2003 POWSTANIE OŚRODKA INFORMACJI NAUKOWEJ

2005 POWOŁANO RADĘ BIBLIOTECZNĄ

2006 WPROWADZONO SZKOLENIE BIBLIOTECZNE DLA STUDENTÓW I ROKU

2006 URUCHOMIONO WYPOŻYCZALNIĘ MIĘDZYBIBLIOTECZNĄ

2007 UTWORZONO CZYTELNIĘ CZASOPISM Z WOLNYM DOSTĘPEM

2007 ZAKOŃCZONO PROCES KOMPUTERYZACJI ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH

2009 URUCHOMIoNO DOSTĘP DO WIRTUALNEJ BIBLIOTEKI CYFROWEJ 

2009 UROCHOMIONO NOWY SYSTEM BIBLIOTECZNY PROLIB

2010 POWSTAŁA PIERWSZA STRONA INTERNETOWA BIBLIOTEKI

2011 UTWORZONO CZYTELNIĘ OGÓLNĄ Z WOLNYM DOSTĘPEM

 2019 rEORGANIZACJA STRUKTURY BIBLIOTECZNEJ. POŁĄCZONO CZYTELNIę CZASOPISM Z CZYTELNIĄ oGÓLNĄ  

2020 URUCHOMIONO ZDALNY DOSTĘP DO E-ZASOBÓW POPRZEZ VPN

2020 WPROWADZONO SZKOLENIE BIBLIOTECZNE DLA STUDENTÓW I ROKU W WERSJI ONLINE

 Biblioteka  to również miejsce spotkań ludzi

Tydzień bibliotek organizujemy od 20 lat

Warsztaty

 Spotkania autorskie

Akcje społeczne

Co w środku?

Napis „BIBLIOTEKA” WYKONANY z ozdobnych metalowych liter, wisi nad główny wejściem do Biblioteki PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W RACIBORZU  i wita wszystkich odwiedzających bibliotekę.
Tuż za nim znajduje się szeroki hol prowadzący na wprost do wypożyczalni. Po drodze mijamy Ośrodek Informacji Naukowej ze stanowiskami komputerowymi. Po przekroczeniu kolejnych szklanych drzwi trafiamy do Czytelni Ogólnej z Wolnym Dostępem. Do ponad kilku tysięcy książek i czasopism posegregowanych według dziewięciu grup dziedzinowych, czytelnicy mogą swobodnie sięgnąć, korzystając z otwartego dostępu.

WYPOŻYCZALNIA

 KSIĄŻKI, PODRĘCZNIKI DO WYPOŻYCZENIA, KATALOG INTEGRO

CZYTELNIA OGÓLNA

KSIĄŻKI, CZASOPISMA, FILMY, AUDIOBOOKI W WOLNYM DOSTĘPIE

 

OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ

 6 STANOWISK KOMPUTEROWYCH, WYPOŻYCZALNIA MIĘDZYBIBLIOTECZNA, WIRTUALNA BIBLIOTEKA NAUKI (WBN), IBKUK LIBRA, LEGALIS ADMINISTRACJA, MULTIMEDIALNA BIBLIOTEKA CYFROWA EBOOKPOINT BIBLIO, ZDALNY DOSTĘP VPN

 

WYPOŻYCZALNIA

WYPOŻYCZALNIA – MAGAZYNY

CZYTELNIA OGÓLNA

OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ

20 lat wyjątkowych zmian Biblioteki

Czytelnia ogólna – wczoraj

Czytelnia Ogólna – DZISIAJ

Już nieistniejąca Czytelnia Czasopism!

Katalogi kartkowe zastąpił katalog online w 2009 roku

PRZYKŁADOWA KARTA KATALOGOWA

Katalog online Integro

Inwentarz papierowy zastąpiono inwentarzem w formie cyfrowej w 2012 r.

Karty książek NALEŻĄ JUŻ DO PAMIĄTEK!

Mało znane fakty i ciekawostki w bibliotece PWSZ w Raciborzu

 

Prenumerata prasy

Informator o cenach prasy polskiej na rok 1981

Prenumerata prasy

Informator o cenach prasy krajów socjalistycznych 1981 – 1982

Denominacja

Ceny książek w inwentarzu sprzed denominacji z 1994 r. 

Denominacja

Ceny książek w inwentarzu po denominacji z 1995 r. 

Dziennik biblioteki szkolnej

W obowiązku pracowników było prowadzenie dziennika biblioteki szkolnej

Zamówienie książek w RSW Prasa - Książka - Ruch

Centralny Kolportaż Wojskowy

Multimedia w bibliotece

Narzędzia pracy sprzed informatyzacji biblioteki

Bestsellery biblioteczne, czyli 10 najczęściej wypożyczanych książek w bibliotece

1 miejsce (592) Zasady badań pedagogicznych : strategie ilościowe i jakościowe

Pilch T., Bauman T. Warszawa: „Żak” 2010 

2 miejsce (544) Metody i techniki badań pedagogicznych

Łobocki M. Kraków: „Impuls” 2010

3 miejsce (541) Wielki słownik angielsko-polski PWN-Oxford : English-Polish dictionary

Lewandowska-Tomaszczyk B., okresowo Jacek Fisiak J., Piotrowski T.(red. nauk.).

4 miejsce (467) Metody i techniki badań pedagogicznych

Maszke A.W. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego

5 miejsce (426) Teoria wychowania w zarysie

Łobocki M. Kraków: „Impuls” 2003

6 miejsce (388) Metodologiczne podstawy badań pedagogicznych

Maszke A.W. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2004

7 miejsce (333) Psychologia społeczna: serce i umysł

Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M. Poznań: Wydawnictwo „Zysk i Ska” 1997

8 miejsce (332) Edukacja zdrowotna: podręcznik akademicki

Woynarowska B. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2008

9 miejsce (301) Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych

Łobocki M. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2007

10 miejsce (266) Psychologia zaburzeń. Vol. 1

Carson R.C., Butcher J.N., Mineka S. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2003

Biblioteka posiada w swoich zbiorach wiele unikatowych książek 

Rey M., Żywot człowieka poczciwego. T. 3, Spólne narzekanie na niedbałość naszę. Warszawa 1903

Keller P.,Waldwinter: Roman aus den schlesischen Bergen. Breslau und Leipsig: Bergstadtverlag Wilhelm Gottlieb Korn 1915

Freytag G., Die verlorene Handschrift. Berlin: Verlag Knaur

Darwin K., O powstawaniu gatunków drogą doboru naturalnego czyli O utrzymywaniu się doskonalszych ras w walce o byt. Warszawa: Redakcya Przeglądu Tygodniowego 1884-5

Freytag G., Bilder aus der deutschen Vergangenheit. Leipzig; Berlin: S. Hirzel; Hermann Klemm 1920.

Manifest komunistyczny

Marx K., Engels F. Warszawa: „Książka i Wiedza” 1969 

Lenin o Polsce i o polskim ruchu robotniczym

Lenin, Vladimir Il’ič. Warszawa: „Książka i Wiedza” 1969

Międzynarodowa narada Partii Komunistycznych i Robotniczych : Moskwa, czerwiec 1969

Bujanowska T., Rogalski P. (red.). Warszawa: „Książka i Wiedza” 1969

Podstawy marksizmu - leninizmu

Warszawa: „Książka i Wiedza” 1960

 

Malarstwo chińskie 1952. [Leporello]

Adres

Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, ul. Słowackiego 55, 47-400 Racibórz

Godziny otwarcia

Poniedziałek – Piątek : 8.00 – 17.00 Soboty zjazdowe : 9.00 – 13.00

Kontakt

32 415 50 20 wew. 152, 172, biblioteka@pwsz.raciborz.edu.pl

Adres strony internetowej

www.biblioteka.pwsz.raciborz.edu.pl