1. JEDNOCZEŚNIE W BIBLIOTECE MOŻE PRZEBYWAĆ NIE WIĘCEJ NIŻ JEDNA OSOBA NA 15 M2.

  2. OBOWIĄZEK ZASŁANIANIA UST I NOSA. KAŻDA OSOBA PRZEBYWAJĄCA W BIBLIOTECE JEST ZOBOWIĄZANA DO NOSZENIA MASECZKI LUB STOSOWANIA INNEJ FORMY ZASŁANIANIA UST I NOSA

  3. OBOWIĄZEK DEZYNFEKCJI DŁONI. PRZY WEJŚCIU DO BIBLIOTEKI CZYTELNIK ZOBOWIĄZANY JEST ODKAZIĆ DŁONIE PŁYNEM DEZYNFEKUJĄCYM

  4. ZALECANE NOSZENIE RĘKAWICZEK OCHRONNYCH

  1. OBOWIĄZEK ZACHOWANIA ODLEGŁOŚCI 1,5 METRA. W BIBLIOTECE OBOWIĄZUJA LIMITY DOTYCZĄCE MAKSYMALNEJ LICZBY CZYTELNIKÓW

  2. OBOWIĄZEK PORUSZANIA SIĘ W WYZNACZONEJ STREFIE. CZYTELNIK PORUSZA SIĘ W BIBLIOTECE WYŁĄCZNIE W WYZNACZONEJ STREFIE

  3. BRAK WOLNEGO DOSTĘPU DO PÓŁEK W CZYTELNI OGÓLNEJ. KSIĄŻKI W CZYTELNI OGÓLNEJ CZYTELNIK MOŻE PO WCZEŚNIEJSZYM ZAMÓWIENIU WYPOŻYCZYĆ DO DOMU NA OKRES 1 TYGODNIA. NIE MOŻNA KORZYSTAĆ Z KSIĄŻEK NA MIEJSCU

  4. MOŻLIWOŚĆ KORZYSTANIA ZE STANOWISK KOMPUTEROWYCH W WYPOŻYCZALNI I OŚRODKU INFORMACJI NAUKOWEJ. CZYTELNIK MA MOŻLIWOŚĆ KORZYSTANIA ZE STANOWISK KOMPUTEROWYCH Z ZACHOWANIEM ODLEGŁOŚCI 1, 5 METRA.

  5. ZWRÓCONE KSIĄŻKI PODDAJEMY TRZYDNIOWEJ KWARANTANNIE

  6. OBOWIĄZEK STOSOWANIA SIĘ DO POLECEŃ PRACOWNIKA BIBLIOTEKI. CZYTELNIK MA OBOWIĄZEK WYPEŁNIAĆ WSZYSTKIE POLECENIA PRACOWNIKÓW BIBLIOTEKI

 

Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

Słowackiego 55

47-400 Racibórz

tel.: (32) 415 50 20 wew. 120

email: biblioteka@pwsz.raciborz.edu.pl