Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu informuje wszystkich czytelników o możliwości uzyskania zdalnego dostępu VPN do źródeł elektronicznych poza uczelnią.

Zdalny dostęp VPN i korzystanie ze źródeł elektronicznych

Wychodząc naprzeciw potrzebom czytelników, którzy chcą skorzystać ze źródeł elektronicznych, umożliwiamy zdalny dostęp VPN poprzez formularz rejestracyjny:

https://biblioteka.akademiarac.edu.pl/wp-content/uploads/2019/12/Formularz-rejestracyjny-us%C5%82ugi-zdalnego-dost%C4%99pu-poprzez-VPN-do-%C5%BAr%C3%B3de%C5%82-elektronicznych.pdf

Powyższy formularz należy przesłać  na adres email biblioteki :https://biblioteka.akademiarac.edu.pl/wp-content/uploads/2020/10/Formularz-rejestracyjny-uslugi-zdalnego-dostepu-poprzez-VPN-do-zrodel-elektronicznych.pdf

biblioteka@pwsz.raciborz.edu.pl.

Po weryfikacji uprawnień użytkownika, na adres mailowy wskazany w formularzu, zostanie wysłana informacja o udzielonym dostępie VPN. Użytkownik instaluje na własnym urządzeniu oprogramowanie Global Protect,  aktywując zdalny za jego pośrednictwem dostęp VPN.

Dostęp do źródeł elektronicznych

Biblioteka PWSZ w Raciborzu posiada dostęp do najnowszych naukowych baz danych. Do dyspozycji są następujące bazy danych: EBSCO, Elsevier Science Direct, Springer Link, Wiley Online Library, Ibuk Libra, Legalis Administracja, Web of Science, Scopus. Z baz danych można skorzystać w ramach tzw. zdalnego dostępu VPN, czyli z dowolnego urządzenia podpiętego do Internetu (spoza sieci komputerowej Uczelni). Dostęp ten jest możliwy ze strony internetowej biblioteki https://biblioteka.akademiarac.edu.pl/.

Biblioteka

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

ul. Słowackiego 55, 47400 Racibórz

tel. (32) 415 50 20 wew. 120

email: biblioteka@pwsz.raciborz.edu.pl