Biblioteka PWSZ w Raciborzu serdecznie zaprasza na obchody Tygodnia Bibliotek 2019 pod hasłem #biblioteka.

Tydzień Bibliotek to wydarzenie obejmujące organizację spotkań autorskich, warsztatów oraz promocji książki i czytelnictwa.

W tym roku zaplanowano spotkanie autorskie z Katarzyną Gruchot, autorką książki Pionierzy raciborskiej służby zdrowia, a także promocję książki dr Estery Jasity Literatura jako okno na świat. Monografia Wolfganga Bittnera, połączoną z warsztatami o życiu i twórczości pisarza.

Ponadto w maju czytelnicy będą mieli okazję wymienić karę na książkę dla Zakładu Karnego w Raciborzu. Przynosząc nową powieść do Biblioteki PWSZ, anulują zaległości wynikające z nieterminowego zwrotu książek.

Więcej szczegółów znajdziecie na plakatach Tygodnia Bibliotek 2019, 8-15 maja.