Szkolenie online

 Academic Search Ultimate oraz Business Source Ultimate. EBSCO

1 marca 2019 r.

zapraszamy na webinar EBSCO

do Biblioteki PWSZ w Raciborzu

 

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na 30-minutowy webinar, na którym zostaną przedstawione bazy Academic Search™ Ultimate oraz Business Source Ultimate® dostępne dla członków konsorcjum EBSCO w ramach licencji krajowej. Bazy Ultimate są wyższymi, bogatszymi wersjami baz Academic Search Complete oraz Business Source Complete i z początkiem 2019 r. zastąpiły w licencji krajowej bazy w wersji Complete, znacznie zwiększając liczbę e-zasobów dostępnych w kolekcji biblioteki.

Baza Academic Search Ultimate oferuje studentom niespotykany dotąd zbiór recenzowanych naukowo, pełnotekstowych czasopism. Połączenie czasopism akademickich, magazynów, periodyków, raportów, książek i nagrań wideo z wielu dziedzin naukowych zaspokaja potrzeby naukowców praktycznie w każdej dziedzinie.

Baza Business Source Ultimate pełni funkcję solidnego biznesplanu dla studentów – oferuje bezprecedensowe bogactwo recenzowanych naukowo, pełnotekstowych czasopism i innych zasobów zawierających informacje historyczne oraz dotyczące aktualnych trendów w biznesie, które wywołują dyskusję na temat przyszłego rozwoju i zmian w świecie biznesu.

Academic Search Ultimate oraz Business Source Ultimate – prezentacja baz danych i opcji wyszukiwawczych

Piątek, 1.3. 2019 o godz. 10:00   

Piątek, 1.3. 2019 o godz. 14:00