Rok Josepha Conrada w Bibliotece PWSZ – wystawa w gablocie bibliotecznej.