W Bibliotece Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu rozpoczęły się obchody Tygodnia Bibliotek. Warto wspomnieć, że to już XIV edycja wydarzeń kulturalnych organizowanych przez wszystkie biblioteki, bez względu na grupę odbiorców i realizowane zadania.

W tym roku pojawia się zatem pytanie – „jaka instytucja pozwala zaspokoić różnorodne potrzeby w zakresie uczestnictwa w kulturze?” Odpowiedź wydaje się oczywista, tegoroczne hasło towarzyszące obchodom brzmi więc „Biblioteka. Oczywiście!” i jest jednocześnie odpowiedzią na rosnącą rolę bibliotek jako ośrodków kultury. A że kultury nie zabraknie również w Bibliotece PWSZ tego wszyscy użytkownicy mogą być pewni. Już na początek literacki akcent – promocja najnowszej książki dr Patrycji Nosiadek „Tożsamość jednostki a proces asymilacji w tekstach autobiograficznych emigrantów pochodzenia polskiego w Stanach Zjednoczonych. Nadzieje, rozterki, powroty fali lat sześćdziesiątych.”

Zgromadzonych w bibliotece gości – studentów Instytutu Neofilologii PWSZ w Raciborzu, wykładowców i pracowników powitała Dyrektor Biblioteki – mgr Zenona Mrożek. Prorektor PWSZ dr Paweł Strózik podziękował autorce za znakomitą i wartościową publikację.

Dr Patrycja Nosiadek rozpoczynając spotkanie autorskie podkreśliła, że materiał badawczy wymagał selekcji i ograniczenia do określonych ram czasowych – emigracji lat 60–tych. Z uwagi na niepokojące wydarzenia polityczno – społeczne, które miały miejsce w kraju, wiele tysięcy Polaków zdecydowało się na emigrację zarówno do krajów Europy Zachodniej, jak i do Stanów Zjednoczonych. Niemożność prezentowania własnych poglądów, brak swobody w działalności kulturalnej zdominowanej przez powojenną, polityczną rzeczywistość okazała się dla wielu pisarzy i artystów zbyt trudna. Cenzura spowodowała, że „przedstawiciele życia literackiego powojennej Polski znaleźli się na pograniczu własnych wartości, wyznawanych zasad i nowego porządku…” Autorka opisała losy polskich intelektualistów Evy Hoffman, Mariana Marzyńskiego, Leopolda Tyrmanda, Marii Ginter, Marka Hłaski, Kazimierza Kaza – Ostaszewicza i Romana Polańskiego. Rzeczywistość postawiła przed nimi trudne pytania. Czy należy całkowicie odciąć się od swoich korzeni? Czy można stać się imigrantem czy pozostaje się obywatelem świata? Czy można zrealizować ideę „amerykańskiego snu” będąc tak głęboko zakorzenionym w innym systemie myślenia? Szok kulturowy, nostalgia, brak akceptacji, ciężka praca – z takimi problemami zetknęli się emigranci. Jak udowadnia autorka, wpłynęło to nie tylko na ich twórczość ale również na kształtowanie się tożsamości jednostki, rozumianej jako formę samookreślenia. Doświadczenia te przybierały czasem  dramatyczną formę. Marek Hłasko napisze później o sobie – „produkt czasu wojny, głodu i terroru”, a Kazimierz Kaz – Ostaszewicz tak wspomina swoje pierwsze dni na emigracji  – „Amerykę zaczęliśmy na friko”. Czy udało się im  osiągnąć swój cel? Dowodem mogą być przeanalizowane przez autorkę teksty autobiograficzne. Zapiski i pamiętniki, będące najważniejszym świadectwem doświadczeń i przeżyć. Teksty te, nieprzekształcone w formę literacką, są bezpośrednie i szczere. Że były to doświadczenia trudne, w których słowa „inność” pojawiają się tak samo często jak „fascynacja” i „przynależność” warto przekonać się samemu, sięgając po książkę.

Autorka dziękując za spotkanie przekazała szczególne podziękowania zaproszonym gościom – rodzicom, recenzentowi książki prof. Mirosławowi Lenartowi, swojemu szkolnemu wychowawcy – mgr Henrykowi Siedlaczkowi i mgr Stanisławie Furman za pomoc w napisaniu książki i wsparcie jej działań. Na koniec zdradziła, że pracuje nad nową książką – tym razem będą to migracyjne wspomnienia Górnoślązaków.

Promocja książki zakończona, ale czytelników czeka jeszcze kilka niespodzianek – wykład dr Joanny Kapicy – Curzytek pt. „Dyplomacja i lwy. Raciborskie sąsiedztwo w pejzażu kultury światowej”, a także spotkanie ze znaną kryminolog i wykładowcą PWSZ w Raciborzu dr Joanną Stojer – Polańską, która wprowadzi nas w świat współczesnej kryminalistyki w wykładzie pt. „Drogi i bezdroża kryminalistyki”. Serdecznie zapraszamy.

Tekst: mgr Dorota Mucha