Wystawa w gablocie bibliotecznej „Na wiosennym szlaki – zbiory Biblioteki PWSZ w Raciborzu”